Hankinnan kohde on on-premises-järjestelmänä tuotettu valmisohjelmistoon pohjautuva ratkaisu, valmisohjelmistojen ylläpito ja tuki, toimittajan ylläpito- ja tukipalvelut, toimitusprojekti sekä ratkaisuun erikseen tilattavat asiantuntijatyöt. Hankittavan ratkaisun käyttötarkoitus on Kelan asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen.

Katso hankinnan kohteen kuvaus tarjouspyynnön liitteestä 1.

Extended TitleSähköinen allekirjoitusratkaisu
Extended Description

Hankinnan kohde on on-premises-järjestelmänä tuotettu valmisohjelmistoon pohjautuva ratkaisu, valmisohjelmistojen ylläpito ja tuki, toimittajan ylläpito- ja tukipalvelut, toimitusprojekti sekä ratkaisuun erikseen tilattavat asiantuntijatyöt. Hankittavan ratkaisun käyttötarkoitus on Kelan asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen.

Katso hankinnan kohteen kuvaus tarjouspyynnön liitteestä 1.

Deadline Date2022-06-09
Publication Date2022-05-10
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKansaneläkelaitos
AddressPL 450
TownKela
Postal Code00056
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-01-18

Software package and information systems

Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajat markkinakartoitukseen.

Kela suunnittelee sähköisen allekirjoitusratkaisun hankintaa. Ratkaisu hankitaan on premise -toimituksena sijoitettuna Kelan omaan konesaliin.

Kelaan hankitaan sähköinen allekirjoitusratkaisu asiakirjojen allekirjoittamiseen ulkoisten toimijoiden kanssa. Ratkaisu hankitaan pääasiassa hallinnollisten asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen. Ratkaisulla allekirjoitetaan esimerkiksi hankintasopimuksia ja työsopimuksia. Sähköinen allekirjoitus tulee korvaamaan kynäallekirjoituksen asiakirjojen ensisijaisena allekirjoittamistapana.

Ratkaisun käyttäjiä ovat Kelan asiakirjoja allekirjoittavat sisäiset ja ulkoiset toimijat sekä allekirjoituksia omassa organisaatiossaan delegoivat tarkastajat ja yhteyshenkilöt. Kelan arvion mukaan vuositasolla tullaan allekirjoittamaan noin 10 000–14 000 asiakirjaa.

Ratkaisussa tullaan käsittelemään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja ja salassa pidettävää tietoa. Tavoitteena on, että ratkaisun allekirjoitus vastaa vähintään EU:n eIDAS-asetuksen tasoa 2: kehittynyt sähköinen allekirjoitus.

Hankintaan arvioidaan sisältyvän:

- ratkaisu

- ratkaisun toimitusprojekti

- ratkaisuun tarvittavat integraatiot

- ratkaisun tuki- ja ylläpitopalvelut

- ratkaisuun ja sen käyttöön erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut.

Extended TitleSähköinen allekirjoitusratkaisu
Extended Description

Kela suunnittelee sähköisen allekirjoitusratkaisun hankintaa. Ratkaisu hankitaan on premise -toimituksena sijoitettuna Kelan omaan konesaliin.

Kelaan hankitaan sähköinen allekirjoitusratkaisu asiakirjojen allekirjoittamiseen ulkoisten toimijoiden kanssa. Ratkaisu hankitaan pääasiassa hallinnollisten asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen. Ratkaisulla allekirjoitetaan esimerkiksi hankintasopimuksia ja työsopimuksia. Sähköinen allekirjoitus tulee korvaamaan kynäallekirjoituksen asiakirjojen ensisijaisena allekirjoittamistapana.

Ratkaisun käyttäjiä ovat Kelan asiakirjoja allekirjoittavat sisäiset ja ulkoiset toimijat sekä allekirjoituksia omassa organisaatiossaan delegoivat tarkastajat ja yhteyshenkilöt. Kelan arvion mukaan vuositasolla tullaan allekirjoittamaan noin 10 000–14 000 asiakirjaa.

Ratkaisussa tullaan käsittelemään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja ja salassa pidettävää tietoa. Tavoitteena on, että ratkaisun allekirjoitus vastaa vähintään EU:n eIDAS-asetuksen tasoa 2: kehittynyt sähköinen allekirjoitus.

Hankintaan arvioidaan sisältyvän:

- ratkaisu

- ratkaisun toimitusprojekti

- ratkaisuun tarvittavat integraatiot

- ratkaisun tuki- ja ylläpitopalvelut

- ratkaisuun ja sen käyttöön erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut.

Publication Date2022-01-18
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKansaneläkelaitos
AddressPL 450
TownKela
Postal Code00056
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 13, 2022
Hankinnassa on kysymys Jokelan Peltokaaren alueelle Tuusulan kuntaan toteutettavasta päiväkotihankkeesta. Kohderakennus mitoitetaan kuudelle päiväkotiryhmälle. Yhteensä tiloja tulee noin 125 lapselle ja 20–25 henkilökunnan edustajalle.Hankkeen toteuttaja suunnittelee ja rakentaa päiväkodin ja...
View more
Deadline: May 23, 2022
Rakennushanke sijaitsee Nurmijärven kunnassa ja käsittää Mt 132 Lopentien jalankulku- ja pyörätien rakentamisen Aittakalliontien ja Nummenpääntien väliselle osuudelle. Lisäksi parannetaan Mt 132 Lopentien nykyisiä liittymäjärjestelyjä ja linja-autopysäkkejä sekä rakennetaan 2...
View more
Deadline: Jun 16, 2022
Kaustisen kunnan sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.
View more