Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim :

Przedmiotem etapu 1 (koszt kwalifikowany)jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy układu kogeneracyjnego na gaz ziemny o mocy w paliwie poniżej 20MW pod nazwą: „Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”.

Przedmiotem Etap II (Prawo opcji i koszt niekwalifikowany ) będzie świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego dla wszystkich zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji tzn. przez 60 miesięcy oraz świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego agregatów kogeneracyjnych (zaprojektowanych i wybudowanych w ramach Etapu 1) przez okres 81 000 godzin racy z obowiązkowym uwzględnieniem remontu generalnego każdego z silników. W ramach zakresu umownego Wykonawca zapewnia m

Extended TitleBudowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim :

Przedmiotem etapu 1 (koszt kwalifikowany)jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy układu kogeneracyjnego na gaz ziemny o mocy w paliwie poniżej 20MW pod nazwą: „Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”.

Przedmiotem Etap II (Prawo opcji i koszt niekwalifikowany ) będzie świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego dla wszystkich zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji tzn. przez 60 miesięcy oraz świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego agregatów kogeneracyjnych (zaprojektowanych i wybudowanych w ramach Etapu 1) przez okres 81 000 godzin racy z obowiązkowym uwzględnieniem remontu generalnego każdego z silników. W ramach zakresu umownego Wykonawca zapewnia materiały, robociznę oraz transport dla następujących elementów eksploatacyjnych Agregatów Kogeneracyjnych

Publication Date2022-01-19
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value25000000.00
OrganisationMiasto Piotrków Trybunalski
Attention OfEwa Tymińska
AddressPasaż Karola Rudowskiego 10
TownPiotrków Trybunalski
Postal Code97-300
Phone+48 447327796
Fax+48 447327798
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 27, 2022
W ramach zamierzonego przedsięwzięcia przewiduje się doprowadzenie korpusu wału do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle...
View more
Deadline: Jun 29, 2022
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie Zakładu Karnego w Nysie o pawilon penitencjarny wraz z infrastrukturą według wymagań określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru...
View more
Deadline: Jun 29, 2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. “Budowa pawilonu mieszkalnego C wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Czarnem” w formule zaprojektuj i wybuduj.2. Zakres przedmiotu zamówienia określa Program...
View more