I/S Reno Nord ønsker at indkøbe 1 stk. 3-akslet kranbil og 2 stk. 4-akslet kroghejsbiler.

Levering på ordregivers adresse i Hjørring senest med udgangen af maj 2023

Extended TitleIndkøb af kranbil og kroghejsebiler til I/S Reno Nord
Extended Description

Levering af 1 stk. kranbil på Ordregivers adresse i Hjørring, senest ved udgangen af maj 2023

Publication Date2022-02-22
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value5106800.00
OrganisationI/S Reno Nord - Hjørring
Attention OfFlemming Nielsen
AddressMandøvej 4
TownHjørring
Postal Code9800
Phone+45 96236644
Class Code34130000
Class DescriptionMotor vehicles for the transport of goods
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 15, 2022
Opgaven udføres i hovedentreprise og vedrører udførelsen af renovering af en mole, etablering af en ny træbrygge samt etablering af nyt landskab omkring arkitektvirksomheden BIGs nye domicilbygning, beliggende på den...
View more
Deadline: Jun 16, 2022
Nærværende udbud omfatter primært udførelse af asfalt slidlagsarbejder på kørebaner og cykelstier, herunder højderegulering af riste og dæksler samt eventuel udskiftning af beskadigede nedløbsbrønde med tilhørende stikledninger.Ballerup Kommune planlægger løbende...
View more
Deadline: Jun 17, 2022
3 kommuner gennemfører et fælles udbud af en kontrakt om daginstitutionssystem.Hver af de tre deltagende kommuner indgår hver deres kontrakt med vinderen af udbuddet.
View more