TenneT heeft haar ervaringen gebundeld en doorontwikkeld vanuit de Duitse 900MW HVDC en Nederlandse 700MW AC programma's in het nieuwe 2GW programma. Het resultaat is een nieuwe aanpak voor toekomstige connecties met een capaciteit van 2 Gigawatt (GW) door middel van 525 Kilovolt (kV) HVDC verbindingen. Per offshore grid connection zal tot 2 GW aan elektriciteit, gegenereerd door de offshore windparken, van 66 kV AC naar 525 kV DC worden geconverteerd en via ondergrondse offshore kabelverbindingen worden getransporteerd naar onshore landstations alwaar DC weer wordt geconverteerd naar AC om vervolgens het net in te worden gebracht.

Gezien de omvang en de ambitieuze planning heeft TenneT binnen het 2GW programma standaardisatie als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling en realisatie van 2GW grid connections.

 

Extended TitleMarktconsultatie - TenneT Offshore Grid - 2GW Landstations - Civiel Bouwkundig
Extended Description

TenneT heeft haar ervaringen gebundeld en doorontwikkeld vanuit de Duitse 900MW HVDC en Nederlandse 700MW AC programma's in het nieuwe 2GW programma. Het resultaat is een nieuwe aanpak voor toekomstige connecties met een capaciteit van 2 Gigawatt (GW) door middel van 525 Kilovolt (kV) HVDC verbindingen. Per offshore grid connection zal tot 2 GW aan elektriciteit, gegenereerd door de offshore windparken, van 66 kV AC naar 525 kV DC worden geconverteerd en via ondergrondse offshore kabelverbindingen worden getransporteerd naar onshore landstations alwaar DC weer wordt geconverteerd naar AC om vervolgens het net in te worden gebracht.

Zoals bekend heeft de Nederlandse overheid grote ambities ten aanzien windenergie op zee die de geplande 11 GW in de huidige routekaarten voor windenergie op zee tot en met 2030 overstijgen. Deze verdere groei lijkt onontkoombaar om invulling te geven aan de aangescherpte Europese 55% CO2-reductiedoelstelling voor 2030. Inmiddels heeft TenneT de opdracht gekregen om te starten met de nodige voorbereidende activiteiten ten behoeve van de ruimtelijke procedures voor zes potentiële verbindingen voor de aanlanding van in totaal 12 GW extra windenergie op zee rond 2030.

Gezien de omvang en de ambitieuze planning heeft TenneT binnen het 2GW programma standaardisatie als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling en realisatie van 2GW grid connections. Voor de offshore converter stations heeft TenneT samen met leveranciers van HVDC installaties een basisontwerp voor het offshore platform ontwikkeld, waarbij het basisontwerp het mogelijk maakt dat alle bekende typen HVDC converter installaties kunnen worden ingepast en aangesloten.

Door te standaardiseren zorgt TenneT voor herhaalbaarheid en daarmee voor een meer voorspelbaar en consistent resultaat, terwijl de kwaliteit en efficiency van de processen verbetert. De 2GW grid connections kunnen daardoor sneller en tegen lagere kosten worden geleverd, hetgeen een belangrijke bijdrage is aan de verwezenlijking van de Nederlandse ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.

TenneT heeft het onshore landstation in twee delen opgedeeld. Het eerste deel betreft de levering en installatie van de HVDC-converter apparatuur. Deze installatie zal worden ontworpen, geleverd en geïnstalleerd door de aannemer van het offshore converter station (HVDC Platform). Het tweede deel betreft de civiele bouwkundige werken voor het onshore landstation. Deze zullen tot DO niveau in een bouwteam samenwerking worden ontworpen door TenneT en door een civiele aannemer tot UO niveau worden uitgewerkt en gebouwd.

In het 2GW programma wordt de eisenspecificatie opgesteld met toepassing van systems engineering en worden die eisen vastgelegd in Relatics. Het (geïntegreerde) ontwerp wordt gemaakt op basis van deze eisen en worden met behulp van Building Information Modelling (BIM) de interfaces adequaat gemanaged om zodoende faalkosten en vertraging in de uitvoering zoveel als mogelijk te voorkomen. Van alle aannemers die worden ingezet in het 2GW programma wordt dan ook geëist dat zij in de uitvoering van het werk eveneens de systems engineering principes en BIM toepassen.

Publication Date2022-01-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationTenneT TSO B.V.
Attention OfJoris Rooij de
AddressUtrechtseweg 310
TownArnhem
Postal Code6812 AR
Phone+31 263732176
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 23, 2022
Het Werk betreft het realiseren van maatregelen om de verkeersknelpunten aan te pakken en de doorstroming van het wegverkeer, het openbaar vervoer en het langzaam verkeer te bevorderen. Zie voor...
View more
Deadline: Jun 29, 2022
Betreft het woonrijpmaken van de deelgebieden Hof van Holland (ged) en Dijkzone (ged) in de Waalsprong.
View more
Deadline: Jun 30, 2022
Betreft het Bouwrijp maken Koudenhoek-Noord en Hof van Holland (vlek 8, vlek 9 en vlek 10) en Dijkzone vlek 5 tot en met vlek 8) 
View more