ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Extended TitleΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-02-28
New text:
2022-05-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-03-01
New text:
2022-05-18
Deadline Date2022-05-16
Publication Date2022-05-06
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
AddressΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
TownThessaloniki
Postal Code54623
Class Code33696300
Class DescriptionChemical reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 20, 2022
Η προμήθεια αυτή αφορά την προμήθεια ενός συστήματος Φασματογράφου μάζας χρόνου πτήσης αερίων και σωματιδίων με ιονισμό μεταφοράς πρωτονίων (Gas / Particle - Proton Transfer Reaction-Time of Flight-MS) για την...
View more
Deadline: Jun 27, 2022
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: • ΟΜΑΔΑ Α. Η προμήθεια εντύπων, για την προβολή των εκδηλώσεων, των τμημάτων, των δομών• ΟΜΑΔΑ Β. Η προμήθεια εισιτηρίων και μπλόκ αποδείξεων για τις ανάγκες...
View more
Deadline: Jul 1, 2022
Αφορά τα είδη για τα οποία απέβη άγονη η Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων με αρ. Διακ. 45/21, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 138357, και αρ. Προκήρυξης της Σύμβασης,...
View more