I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:

Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.

Lägenheter förses med separata till- och frånlufts system med

värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen.

Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak.

Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen.

Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar.

Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter.

Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2

Boarea (BOA): ca 7 998 m2

Antal lägenheter: 120 st

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper.

Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238.

Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316.

Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.

Extended TitleProfessorsvägen 172 -340 Fasadrenoveringar
Extended Description

I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:

Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.

Lägenheter förses med separata till- och frånlufts system med

värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen.

Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak.

Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen.

Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar.

Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter.

Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2

Boarea (BOA): ca 7 998 m2

Antal lägenheter: 120 st

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper.

Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238.

Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316.

Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.

Publication Date2022-05-20
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationLulebo AB
Attention OfJohan Åman
AddressLulebo Köpmangatan 27
TownLuleå
Postal Code972 33
Class Code45262690
Class DescriptionRefurbishment of run-down buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 24, 2022
Stadsdelscentrumet på Örnvägen uppfördes under 1970 talet och har tidigare inrymt ett stort garage, post, bank, bibliotek och livsmedelsbutik. Stadsdelscentrumet skall nu rivas och sex nya huskroppar skall uppföras med...
View more
Deadline: Jun 23, 2022
Upphandlingen omfattar ramavtal inom styr- och reglerarbeten för avrop vid behov. Upphandlande myndigheter är Mjölby kommun, FAMI, Motala kommun, Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB, Vadstena Fastighets AB, Vadstena Förvaltnings AB.
View more
Deadline: Jun 22, 2022
Upphandlingen omfattar utvändiga plåtarbeten för nybyggnad av kontors- och bostadshus i 23 våningar i Skärholmen, Stockholms Stad. Våning 1-2 består av installationsutrymmen samt fastighetsutrymmen, våning 3-5 är kontorslokaler samt utrymmen...
View more