Europese openbare aanbesteding “Raamovereenkomst Asfaltonderhoud wegen buitengebied” met kenmerk SIW009064.

De aanbestedende dienst heeft de intentie om een opdracht te verstrekken voor het asfaltonderhoud van wegen in het buitengebied. Het uit te voeren werk is gelegen binnen het beheergebied van de gemeente Moerdijk. De locaties van de uit te voeren asfaltonderhoudswerkzaamheden zijn opgedeeld in straten waarbij elke straat- of een combinatie van meerdere straten een locatie (deelopdracht) vormt.

Extended TitleRaamovereenkomst Asfaltonderhoud wegen buitengebied
Extended Description

Asfaltonderhoud van wegen in het buitengebied

Publication Date2022-04-08
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value5000000.00
OrganisationGemeente Moerdijk
AddressPastoor van Kessellaan 15
TownZevenbergen
Postal Code4761 BJ
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 27, 2022
EMA, Eurojust and EUROPOL consider that they may require the supply of temporary agency workers for interim assignments, notably in case of abnormal workload or to provide specific services, for...
View more
Deadline: Jun 29, 2022
Deze uitvraag betreft de nieuwbouw van de twee belangrijkste bruggen in het Spoorbaanpad in Almere, te weten over de Hoge Vaart en over de Lage Vaart / Tussenring inclusief de...
View more
Deadline: Jun 20, 2022
Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit het contracteren van een aannemer die conform het Definitief Ontwerp het Uitvoeringsgereedontwerp en werktekeningen gaat uitwerken en vervolgens de realisatie doet van de...
View more