Som led i forberedelsen af et kommende fællesregionalt udbud af skyllevæsker, gennemfører Amgros en skriftlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere vil have mulighed for at give input til udkast til udbudsmaterialet. Udbuddet gennemføres af Amgros I/S på vegne af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Høringen vil foregå skriftligt, og I bedes derfor indsætte jeres eventuelle bemærkninger i et nyt dokument (ingen formkrav) eller direkte i dokumenterne senest fredag d. 27. maj 2022 kl. 15.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk og uploades her i CTM.

Extended TitleFællesudbud af skyllevæsker
Extended Description

I kan eksempelvis forholde jer til følgende:

- Er der elementer vedrørende Miljø som er uforståelige?

- Kan I overholde mindstekrav vedrørende Miljø, dvs. krav A12, A13, A14 og A15?

- Er der krav i udbudsmaterialet, som I ikke er i stand til eller har vanskeligt ved at imødekomme?

- Er der krav, som medfører at prisen forøges væsentligt?

- Er der elementer i Udbudsbilag 3 – Emballagelag som er uforståelige?

- Vedrørende delkontrakterne 2-5, findes 15-100 ml Natriumklorid så i andre udformninger end ampul? Har en ampul indeholdende 15-100 ml Natriumklorid altid knækhals?

- Vedrørende delkontrakterne 10-14, er der så vigtige produktegenskaber og kvaliteter, som I mener, er udeladt i kravene?

- Vedrørende delkontrakterne 19-24, mener I som leverandør at det kan uddybes hvilket tilbehør der er inkluderet? Er I eksempelvis bekendt med om de ønskede produkter findes i udgaver med mere eller mindre tilbehør?

- Er der andet, vi bør være opmærksomme på. Eksempelvis tendenser på markedet, som vi bør tage højde for (det kunne fx være forsyningsproblemer, ny teknologi o.lign.),

- Er I bekendte med nylige ændringer i forbruget hos Ordregiver eller tilbyder I produkter, der kan sammenlignes med de produkter i Kontraktbilag 3, men som jfr høringsmaterialet ikke er omfattet af tilbuddet?

- Evt.

Publication Date2022-05-17
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAMGROS I/S
Attention OfMichele Sandersen
AddressDampfærgevej 27-29
TownCopenhagen
Postal Code2100
Phone+45 35293928
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 26, 2022
Bygningsstyrelsen ønsker at tegne all-risks entrepriseforsikring samt brand- og stormskadeforsikring på opførelsen af et nyt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35 i Odense. Der bygges samlet ca. 31.000 m2 og i tillæg...
View more
Deadline: Aug 5, 2022
Det almene boligselskab Boliggården (herefter omtalt ”Boliggården”) ønsker at indgå en rammeaftale for håndværkerydelser for 9 fag. Det forventes, at der indgås én delaftale pr. fag pr. driftsområde = i...
View more
Deadline: Aug 10, 2022
Udbud af Økonomi-, Debitor- og Projektløsning til Esbjerg Kommune
View more