Op hoofdlijnen omvat de opdracht de volgende werkzaamheden:

- het realiseren van een nieuwe Zoet Zout Scheiding (ZZS) in de duwvaartsluizen

- het herstellen van de Zoet Zout Scheiding (ZZS) in de jachtensluizen

- het gaan voldoen aan de Machinerichtlijn (MR) en de Landelijke Bedien Standaard (LBS)

- Bediening op Afstand (BopA)

- het realiseren van variabel onderhoud

- het uitvoeren van vast onderhoud tijdens de renovatie en gedurende 3 jaar na voltooiing.

Zie voor meer informatie de factsheet die te vinden is via https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/marktconsultaties-en-marktdagen/inkoopplanning

Extended Title31138697: Renovatie Krammersluizencomplex
Extended Description

zie korte omschrijving

Publication Date2022-05-18
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfMark Ruygvoorn
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code45248100
Class DescriptionCanal locks construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De provincie Utrecht is voornemens in 2022 een Europese aanbesteding te starten met als doel het contracteren van een aannemer die het vervangen van oeverconstructies en mogelijk duurzame natuurvriendelijke oevers...
View more
RWS beoogt met deze marktconsultatie:- Informatie te geven over het voornemen van RWS ten aanzien van deze aanbesteding;- Marktpartijen de mogelijkheid te geven om suggesties te geven voor het traject...
View more
Deadline: Jul 25, 2022
De provincie Zuid-Holland is voornemens een opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de Hartelcorridor. De provincie Zuid-Holland wil in een bouwteamverband een samenwerkingsverband aangaan met een...
View more