Opdrachtgever is voornemens een Opdracht te verstrekken om in een bouwteam gezamenlijk met een Aannemer en haar bouwteampartner(s) de voorbereidingen voor de Nieuwbouw van de Grondstoffenhal uit te voeren en vervolgens met betreffende Aannemer een aannemingsovereenkomst voor de realisatie van de Nieuwbouw van de Grondstoffenhal te sluiten. Aanbesteder wil voor dit project samenwerken in een bouwteam bestaand uit Opdrachtgever en haar Ingenieursbureau Witteveen+Bos en de te contracteren Aannemer en haar deelnemende bouwteampartner(s).

De bouwteamvorm stelt de Opdrachtgever en Aannemer samen in staat om de belangrijkste kansen en risico’s die samenhangen met de realisatie van het project het beste te benutten en te beheersen. De doelstelling van de bouwteamovereenkomst is om met de Aannemer samen te kunnen optrekken in het proces om te komen van Definitief Ontwerp (DO) naar Technisch Ontwerp (TO) en Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) .

Extended TitleBouwteam Nieuwbouw Grondstoffenhal
Extended Description

De nieuw te bouwen grondstoffenhal is 46 bij 90 meter.

Deadline Date2022-08-29
Publication Date2022-05-18
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDe Meerlanden Holding N.V.
Attention OfEdwin Bergman
AddressAarbergerweg 41
TownRijsenhout
Postal Code1435CA
Phone+31 622244064
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De provincie Utrecht is voornemens in 2022 een Europese aanbesteding te starten met als doel het contracteren van een aannemer die het vervangen van oeverconstructies en mogelijk duurzame natuurvriendelijke oevers...
View more
RWS beoogt met deze marktconsultatie:- Informatie te geven over het voornemen van RWS ten aanzien van deze aanbesteding;- Marktpartijen de mogelijkheid te geven om suggesties te geven voor het traject...
View more
Deadline: Jul 25, 2022
De provincie Zuid-Holland is voornemens een opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de Hartelcorridor. De provincie Zuid-Holland wil in een bouwteamverband een samenwerkingsverband aangaan met een...
View more