Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu „Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov“.

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny je zejména

a) Zajištění vytýčení a ochrany stávajících i nových podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušitelnosti při jejich zpětném předání správcům.

b) Dodávky, rozvedení a instalace pasivních a aktivních prvků optické a rádiové komunikační sítě, její zprovoznění včetně měřících protokolů.

c) Vypracování dokumentace skutečného provedení.

d) Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a zadavatelem, předpisy, tj.

předepsaných zkoušek, revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů apod.

Detailní popis předmětu plnění je uveden v ZD.

Extended TitleVybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-06-17
New text:
2022-06-24
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-06-17
New text:
2022-06-24
Deadline Date2022-06-24
Publication Date2022-06-15
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationZlín Net, a.s.
Attention OfIng. Vlastimil Březík
AddressNad Stráněmi 5656
TownZlín
Postal Code76005
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-20

Construction work

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu: Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov.

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny je zejména

a) Zajištění vytýčení a ochrany stávajících i nových podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušitelnosti při jejich zpětném předání správcům.

b) Dodávky, rozvedení a instalace pasivních a aktivních prvků optické a rádiové komunikační sítě, její zprovoznění včetně měřících protokolů.

c) Vypracování dokumentace skutečného provedení.

d) Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a zadavatelem, předpisy, tj.

předepsaných zkoušek, revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů apod.

Detailní popis předmětu plnění je uveden v ZD.

Extended TitleVybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov
Extended Description

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu: Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov.

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny je zejména

a) Zajištění vytýčení a ochrany stávajících i nových podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušitelnosti při jejich zpětném předání správcům.

b) Dodávky, rozvedení a instalace pasivních a aktivních prvků optické a rádiové komunikační sítě, její zprovoznění včetně měřících protokolů.

c) Vypracování dokumentace skutečného provedení.

d) Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a zadavatelem, předpisy, tj.

předepsaných zkoušek, revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů apod.

Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a obchodních a smluvních podmínkách stanovených formou textu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace vč. příloh cit. smlouvy.

Deadline Date2022-06-17
Publication Date2022-05-20
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value40156684.00
OrganisationZlín Net, a.s.
Attention OfIng. Vlastimil Březík
AddressNad Stráněmi 5656
TownZlín
Postal Code76005
Phone+420 777707964
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 29, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jimiž bude provedeno dílo - Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno, spočívající ve výstavbě nového technologického...
View more
Deadline: Jul 22, 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. 2. etapa, a to podle projektové dokumentace z...
View more
Deadline: Jul 27, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby č. 42935 „P+R Opatov“, na základě projektové dokumentace zpracované společností SATRA, spol. s r.o. se sídlem Pod Pekárnami, 878/2, 190 00 Praha 9,...
View more