Tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat kezelésében lévő különböző mélyépítési-útépítési, térépítési-rendezési létesítmények építési és felújítási (rekonstrukciós) feladatainak elvégzésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.

Extended TitleKeretmegállap. út-, mélyépít. felad.ell. 2022-2026
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-06-30
New text:
2022-07-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-06-30
New text:
2022-07-14
Section:
VI.4.3
Previous text:

Kbt. 148. § (3) - (9) bekezdés szerint.

A VI.3) További információk PONT FOLYTATÁSA:

18. Ajánlattevőnek összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg az 500 000 000,- Ft/év és 250 000 000,- Ft/káresemény mértéket.

Ajánlattevőnek építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg a 20 000 000,- Ft/év és 10 000 000,- Ft/káresemény mértéket.

19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya olyan összetett beszerzési igénynek minősül, amely tekintetében a megkötendő egyedi szerződések időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítása gazdasági és műszaki szempontból is elengedhetetlenül szükséges, a beszerzési igény felosztása a gazdasági és műszaki észszerűség ellen hatna. A konkrétan megvalósuló kivitelezési tevékenységek előzetes ismeretének hiányában továbbá a beszerzési igény sem a teljesítés helyét, sem a tevékenység műszaki tartalmát tekintve nem osztható fel.

20. FAKSZ: Dr. Bosnyák Judit (lajstromszám: 00122).

Részletesen KD. I. 14. - További információk - pontjában.

New text:

Kbt. 148. § (3) - (9) bekezdés szerint.

A VI.3) További információk PONT FOLYTATÁSA:

18. Ajánlattevőnek összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg az 500 000 000,- Ft/év és 250 000 000,- Ft/káresemény mértéket.

Ajánlattevőnek építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg a 20 000 000,- Ft/év és 10 000 000,- Ft/káresemény mértéket.

19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya olyan összetett beszerzési igénynek minősül, amely tekintetében a megkötendő egyedi szerződések időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítása gazdasági és műszaki szempontból is elengedhetetlenül szükséges, a beszerzési igény felosztása a gazdasági és műszaki észszerűség ellen hatna. A konkrétan megvalósuló kivitelezési tevékenységek előzetes ismeretének hiányában továbbá a beszerzési igény sem a teljesítés helyét, sem a tevékenység műszaki tartalmát tekintve nem osztható fel.

20. FAKSZ: Dr. Bosnyák Judit (lajstromszám: 00122).

21. Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

Részletesen KD. I. 14. - További információk - pontjában.

Deadline Date2022-07-14
Publication Date2022-07-01
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBudapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Attention OfBese Ferenc
AddressGrassalkovich Út 162
TownBudapest
Postal Code1239
Phone+36 12892100
Fax+36 12860988
Class Code45233161
Class DescriptionFootpath construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-20

Engineering works and construction works

Tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat kezelésében lévő különböző mélyépítési-útépítési, térépítési-rendezési létesítmények építési és felújítási (rekonstrukciós) feladatainak elvégzésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.

Extended TitleKeretmegállap. út-, mélyépít. felad.ell. 2022-2026
Extended Description

Tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat kezelésében lévő különböző mélyépítési-útépítési, térépítési-rendezési létesítmények építési és felújítási (rekonstrukciós) feladatainak elvégzésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.

Jelen eljárás 3 ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.

Az egyes megvalósuló kivitelezési tevékenységek konkrét műszaki tartalma a megkötött keretmegállapodás alapján lefolytatott Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban kerül meghatározásra, a tárgyi - keretmegállapodás megkötésére irányuló - közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

A keretmegállapodás hatálya alatt a jogerős építési engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján az építési feladatok előreláthatólag 18000 m komplex útépítés (járda, csapadékvíz elvezető és közvilágítási hálózat), 5000 m kerékpárút építés (csapadékvíz elvezető és közvilágítási hálózat), 7300 fm szennyvízelvezető hálózat, 3100 fm vízellátó hálózat, 10 új gyalogátkelőhely, 7800 m2 komplex térépítés (öntözőrendszerrel és szökőkúttal) és 1 élővíztestet keresztező új híd építése valamint 6 meglévő gyalogátkelőhely átépítése tartozik. Továbbá a keretmegállapodás hatálya alatt várható építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint az építési munkák kivitelezése is.

Keretmegállapodás keretében az alábbi építési feladatok várhatóak:

# gravitációs és nyomott szennyvízelvezető hálózat kivitelezése kb. 7300 fm

# 2 szennyvízátemelő kivitelezése

# vízellátó hálózat kiépítése kb. 3100 fm

# felszíni csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése (zárt és szikkasztó árkos is) kb. 16000 fm

# csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó tározó és tározó árok kivitelezése

# meglévő csapadékcsatorna átépítése (felbővítése) kb. 400 fm hosszon

# meglévő földutak aszfalt burkolattal történő ellátása (2x1 forgalmi sáv) kb. 17700 fm

# jelenlegi aszfalt burkolatú szakasz felújítása kb. 2000 fm

# 1 oldali járda kialakítása szükséges kb. 1210 fm

# útpályához kapcsolódóan kétoldali szintén aszfalt burkolatú járda kialakítása kb. 16000 fm

# kerékpárút építése kb. 170 m

# 45-50 parkoló kialakítása és közterületről történő megközelítése

# parkolók kiépítése

# 4 szintbeni közlekedési csomópont kialakítása

# 3 új gyalogátkelőhely kivitelezése

# buszmegállók kialakítása

# 4 buszmegálló áthelyezése

# átvezetés az M5 autópálya alatt (a földút is biztosítja jelenleg az átkelést)

# jelenlegi híd elbontása és új 15 m fesztávú vasbeton híd építése

# gázvezeték kiváltása kb. 45 fm hosszon

# ivóvízvezeték kiváltása kb. 45 fm hosszon

# közvilágítási hálózat kiépítése az útépítéssel érintett utcákban

# közműkiváltások kiépítése

# kiépítendő zöld terület 4000 m2 (sétány, növényzet)

# kiépítendő köztér, dísztér: 3800 m2 (padokkal, növényzettel, szökőkúttal)

Továbbá gyalogátkelőhelyek építése és felújítása:

# 7 új gyalogátkelőhely építése

# 6 meglévő gyalogátkelőhely rekonstrukciója

# közvilágítási hálózat kiépítése

# 2 buszmegálló áthelyezése

Kerékpárutak építése:

# kerékpárút építése kb. 4830 m

# meglévő földút aszfalt burkolattal történő ellátása (2x1 forgalmi sáv) kb. 300 m

# kerékpárút és az aszfalt burkolatú útpálya felszíni csapadékvíz elvezetésének kiépítése

# közvilágítási hálózat kiépítése

A keretmegállapodás hatálya alatt egy időben teljesítendő külön szerződések várható maximális értéke nettó 4 000 000 000,- Ft, míg az egy időben teljesítendő külön szerződések keretében megvalósítandó munkák várható mennyisége az alábbiak:

- kerékpárút építése kb. 4300 m

- útépítés kb. 5700 m

- közvilágítási hálózat kiépítése kb. 3000 m

- vízvezeték építése kb. 1650 m

- csapadékcsatorna építése kb. 5500 m

- szennyvízcsatorna építése kb. 6500 m

- kb. 20 m fesztávú híd közúti híd építése

- kb. 2000 m2 térburkolat építést.

A keretmegállapodás hatálya alatt a fenntartási és karbantartási munkák Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár közigazgatási határain belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan- és szilárdburkolatú utak-, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer- és egyéb műtárgyak-, járdák-, úttartozékok-, burkolatlan- és a szilárdburkolatú parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkáinak elvégzése.

A tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyának részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kitétel minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Deadline Date2022-06-30
Publication Date2022-05-20
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value15000000000.00
OrganisationBudapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Attention OfBese Ferenc
AddressGrassalkovich Út 162
TownBudapest
Postal Code1239
Phone+36 12892100
Fax+36 12860988
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 3, 2022
Vállalkozási szerződés a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3900 Szerencs, Bekecsi utca 10. HRSZ.: 501/6 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában
View more
Deadline: Aug 5, 2022
A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken található Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületegyüttesének felújítása.
View more
Deadline: Aug 15, 2022
MTK Sportpark kivitelezése
View more