Upphandling av entreprenad för utbyggnad av infrastruktur i Skölsta et 6. Gata, VA, el, fiber

Extended TitleUtbyggnad infrastruktur Skölsta et 6. Gata, VA, el, fiber
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-06-17
New text:
2022-07-01
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-06-20
New text:
2022-07-04
Deadline Date2022-07-01
Publication Date2022-06-15
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUppsala kommun
Attention OfSarah Ejderskog
AddressKommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
TownUppsala
Postal Code753 75
Class Code45232332
Class DescriptionAncillary works for telecommunications
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-20

Building extension work

Upphandling av entreprenad för utbyggnad av infrastruktur i Skölsta et 6. Gata, VA, el, fiber

Extended TitleUtbyggnad infrastruktur Skölsta et 6. Gata, VA, el, fiber
Extended Description

Upphandling av entreprenad för utbyggnad av infrastruktur i Skölsta et 6. Gata, VA, el, fiber

Deadline Date2022-06-17
Publication Date2022-05-20
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUppsala kommun
Attention OfSarah Ejderskog
AddressKommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
TownUppsala
Postal Code753 75
Class Code45262800
Class DescriptionBuilding extension work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör. När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i...
View more
Deadline: Sep 1, 2022
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlare ramavtal avseende byggentrepranader 3 - 7 Mkr för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen. Upphandlingen avser successiva avrop.
View more
Deadline: Aug 21, 2022
Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är en över 350 år gammal havsstadsom ligger längst ner i den sydöstra landsdelen i västra Blekinge. Nu investerar Karlshamns kommun i...
View more