Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενα πολυμηχανήματα) και συνοδευτικού εκχιονιστικού εξοπλίσμού.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφοράQ

• ένα (1) μεσαίων διαστάσεων καινούργιο όχημα πολλαπλών χρήσεων με μία (1) λεπίδα αποχιονισμού τύπου V και έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,7m3.

• ένα (1) μικρών διαστάσεων καινούργιο όχημα πολλαπλών χρήσεων με μία (1) λεπίδα αποχιονισμού τύπου V, έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5m3 και έναν (1) μύλο αποχιονισμού.

Extended TitleΠρομήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικό εξοπλισμό για τον Δήμο Φλώρινας
Extended Description

Το ΤΜΗΜΑ 1 αφορά την προμήθεια ενός (1) μεσαίων διαστάσεων καινούργιου οχήματος πολλαπλών χρήσεων με μία (1) λεπίδα αποχιονισμού τύπου V και έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,7m3.

Η σύμβαση "Προμήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικό εξοπλισμό για τον Δήμο Φλώρινας" υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα και δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ ανά τμήμα με δύο (2) διαφορετικούς συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ (A/A ΕΣΗΔΗΣ: ΤΜΗΜΑ 1-158602, ΤΜΗΜΑ 2 - 158604). Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση των προαναφερόμενων συστημικών αριθμών ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς στο εκάστοτε τμήμα. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενα πολυμηχανήματα) και συνοδευτικού εκχιονιστικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά

1) ένα (1) μεσαίων διαστάσεων καινούργιο όχημα πολλαπλών χρήσεων με μία (1) λεπίδα αποχιονισμού τύπου V και έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,7m3.

2) ένα (1) μικρών διαστάσεων καινούργιο όχημα πολλαπλών χρήσεων με μία (1) λεπίδα αποχιονισμού τύπου V, έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5m3 και έναν (1) μύλο αποχιονισμού.

Deadline Date2022-06-28
Publication Date2022-05-20
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value192500.00
OrganisationΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Attention OfΔΑΝΙΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
AddressΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 97
TownFlorina
Postal Code53100
Phone+30 2385044917
Class Code34143000
Class DescriptionWinter-maintenance vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 26, 2022
Το Συμβατικό Αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην αξιοποίηση του Ακινήτου με την υλοποίηση επένδυσης, μέσω συμφωνίας αντιπαροχής με την Αναθέτουσα αρχή, για την ανέγερση και κατασκευή νεόδμητου κτιρίου/κτιρίων επ’ αυτού,...
View more
Όπως στο ΙΙ.2.4
View more
Deadline: Jul 29, 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 200K.W ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ...
View more