Předmětem plnění je nákup na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou a dodávka v souladu s Nařízením vlády č. 298/2022 Sb., ze dne 5. října 2022, o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, sjednaného množství silové elektřiny do odběrných míst zadavatele a pověřujících zadavatelů, v kvalitě podle příslušných platných právních předpisů, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribuční soustavy nebo okolnosti stanovené právními předpisy.

Za sjednané množství dodávky silové elektřiny se považuje skutečně dodané a odebrané množství elektřiny v odběrném místě odběratele. Celkové množství dodávky silové elektřiny uvedené v seznamu pověřujících zadavatelů (viz Příloha č. 2 ZD) představuje předpokládané množství dodávky elektřiny.

Dodávka silové elektřiny se uskutečňuje v napěťové hladině vysokého napětí v souladu s hodnotou rezervované kapacity a rezervovaného příkonu.

Extended Title„Kategorie I. - Elektrická energie - VN - dodávka silové elektřiny“
Extended Description

Předmětem plnění je nákup na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou a dodávka v souladu s Nařízením vlády č. 298/2022 Sb., ze dne 5. října 2022, o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, sjednaného množství silové elektřiny do odběrných míst zadavatele a pověřujících zadavatelů, v kvalitě podle příslušných platných právních předpisů, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribuční soustavy nebo okolnosti stanovené právními předpisy.

Za sjednané množství dodávky silové elektřiny se považuje skutečně dodané a odebrané množství elektřiny v odběrném místě odběratele. Celkové množství dodávky silové elektřiny uvedené v seznamu pověřujících zadavatelů (viz Příloha č. 2 ZD) představuje předpokládané množství dodávky elektřiny.

Dodávka silové elektřiny se uskutečňuje v napěťové hladině vysokého napětí v souladu s hodnotou rezervované kapacity a rezervovaného příkonu.

Publication Date2022-12-13
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value375.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfPetra Šulcová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code46001
Phone+420 485226951
Fax+420 485226444
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-25

Natural gas

Předmětem plnění je nákup na denním trhu se zemním plynem organizovaném operátorem trhu s plynem a dodávka v souladu s Nařízením vlády č. 298/2022 Sb., ze dne 5. října 2022, o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, sjednaného množství zemního plynu do odběrných míst zadavatele a pověřujících zadavatelů, v kvalitě podle příslušných platných právních předpisů, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribuční soustavy nebo okolnosti stanovené právními předpisy.

Za sjednané množství dodávky zemního plynu se považuje skutečně dodané a odebrané množství zemního plynu v odběrném místě odběratele. Celkové množství dodávky zemního plynu uvedené v seznamu pověřujících zadavatelů (viz Příloha č. 2 ZD) představuje předpokládané množství dodávky zemního plynu.

Dodávka zemního plynu se uskutečňuje v režimu středoodběr/velkoodběr v souladu s hodnotou rezervované kapacity a odběru.

Extended TitleKategorie II. - Zemní plyn - VO
Extended Description

Dodávka zemního plynu je splněna přechodem zemního plynu z příslušné distribuční soustavy přes měřící zařízení do odběrného místa odběratele. Měření dodávek, včetně vyhodnocování a předávání výsledků měření je zajišťováno provozovatelem distribuční soustavy podle příslušného platného právního předpisu. Cena zemního plynu je stanovena po skončení dodávky v příslušném zúčtovacím období na základě hodnoty přičítacího koeficientu, denních cen zemního plynu na krátkodobém trhu se zemním plynem organizovaném společností OTE, a.s. a denních spotřeb zemního plynu.

Publication Date2022-11-25
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfPetra Šulcová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code46001
Phone+420 485226951
Fax+420 485226444
Class Code09123000
Class DescriptionNatural gas
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-26

Electricity

Předmětem plnění je fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů.

Extended TitleKategorie I. - Elektrická energie - NN - II.
Extended Description

Předmětem plnění je fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů.

Publication Date2022-08-26
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfPetra Šulcová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code46001
Phone+420 485226951
Fax+420 485226444
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-26

Natural gas

Předmětem plnění je fyzická dodávka zemního plynu v režimu maloodběr do odběrných míst zadavatelů.

Extended TitleKategorie II. - Zemní plyn - MO
Extended Description

Předmětem plnění je fyzická dodávka zemního plynu v režimu maloodběr do odběrných míst zadavatelů.

Publication Date2022-08-26
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfPetra Šulcová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code46001
Phone+420 485226951
Fax+420 485226444
Class Code09123000
Class DescriptionNatural gas
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-05

Electricity

Předmětem plnění je fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů.

Extended TitleKategorie I. - Elektrická energie - NN
Extended Description

Předmětem plnění je fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů.

Publication Date2022-08-05
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfPetra Šulcová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code46001
Phone+420 485226951
Fax+420 485226444
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-07-13

Electricity

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude fyzická dodávka elektrické energie nebo zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek do odběrných míst zadavatelů. Rozsah a podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídek podle § 141 zákona. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá odběrná místa určená centrálním zadavatelem a dotčenými pověřujícími zadavateli. Zadavatel provádí zavedení dynamického nákupního systému v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona pro své vlastní potřeby a na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli budou např. příspěvkové organizace, příp. jiné osoby založené či zřízené Libereckým krajem, event. v budoucnu nově zřízené či založené Libereckým krajem, organizace ovládané Libereckým krajem, města a obce Libereckého kraje.

Extended TitleCentrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS
Extended Description

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude fyzická dodávka elektrické energie u v rámci sdružených služeb dodávek do odběrných míst zadavatelů.

Publication Date2022-07-13
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value348000000.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfPetra Šulcová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code46080
Phone+420 485226951
Fax+420 485226444
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-20

Electricity

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude fyzická dodávka elektrické energie nebo zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek do odběrných míst zadavatelů. Rozsah a podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídek podle § 141 zákona. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá odběrná místa určená centrálním zadavatelem a dotčenými pověřujícími zadavateli. Zadavatel provádí zavedení dynamického nákupního systému v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona pro své vlastní potřeby a na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli budou např. příspěvkové organizace, příp. jiné osoby založené či zřízené Libereckým krajem, event. v budoucnu nově zřízené či založené Libereckým krajem, organizace ovládané Libereckým krajem, města a obce Libereckého kraje.

Extended TitleCentrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS
Extended Description

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude fyzická dodávka elektrické energie u v rámci sdružených služeb dodávek do odběrných míst zadavatelů.

Deadline Date2099-12-31
Publication Date2022-05-20
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value186000000.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfPetra Šulcová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code46001
Phone+420 485226951
Fax+420 485226444
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 26, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spinálního endoskopického systému pro centrální operační sály neurochirurgie Pardubické nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu na 50 výkonů.
View more
Předmětem plnění jsou především úpravy na objektech železničního spodku a svršku, nástupištích a sdělovacích zařízení. Úpravy řešení na 200 km/hod budou realizovány v rámci již probíhající stavby „Modernizace trati Sudoměřice...
View more
Deadline: Jul 10, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie s příslušenstvím pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
View more