Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Extended TitlePivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využití
Extended Description

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Modifications

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Provedené nepodstatné změny rozšiřují původně sjednané plnění, přičemž se nejedná o nová plnění. Změna plnění je účelná pro řádné provedení stavby - zejm. odstranění nesouladu ve výkazu výměr a doplnění projektové dokumentace. Změnami dotčené plnění není možno technicky a stavebně oddělit od původní zakázky a je nezbytné pro dokončení předmětu veřejné zakázky. Změna dodavatele by způsobila značné obtíže, výrazné navýšení nákladů, nedodržení podmínek dotace a problémy s uplatňováním záruk za jakost a odpovědnosti za vady díla.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-11-29
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMěsto Litoměřice
Attention OfJUDr. Marianna Svobodová, Duška & Svobodová advokátní kancelář
AddressMírové náměstí 15/7
TownLitoměřice
Postal Code41201
Phone+420 222222065
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-29

Construction work

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Extended TitlePivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využití
Extended Description

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Modifications

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-11-29
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMěsto Litoměřice
Attention OfJUDr. Marianna Svobodová, Duška & Svobodová advokátní kancelář
AddressMírové náměstí 15/7
TownLitoměřice
Postal Code41201
Phone+420 222222065
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-10-28

Construction work

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Extended TitlePivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využití
Extended Description

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Modifications

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-10-28
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMěsto Litoměřice
Attention OfJUDr. Marianna Svobodová, Duška & Svobodová advokátní kancelář
AddressMírové náměstí 15/7
TownLitoměřice
Postal Code41201
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-10-28

Construction work

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Extended TitlePivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využití
Extended Description

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Modifications

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

Provedené nepodstatné změny rozšiřují původně sjednané plnění, přičemž se nejedná o nová plnění. Změna plnění je účelná pro řádné provedení stavby - zejm. odstranění nesouladu ve výkazu výměr a doplnění projektové dokumentace. Změnami dotčené plnění není možno technicky a stavebně oddělit od původní zakázky a je nezbytné pro dokončení předmětu veřejné zakázky. Změna dodavatele by způsobila značné obtíže, výrazné navýšení nákladů, nedodržení podmínek dotace a problémy s uplatňováním záruk za jakost a odpovědnosti za vady díla.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-10-28
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMěsto Litoměřice
Attention OfJUDr. Marianna Svobodová, Duška & Svobodová advokátní kancelář
AddressMírové náměstí 15/7
TownLitoměřice
Postal Code41201
Phone+420 222222065
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 27, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou.
View more
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se 3-mi seskupeními je jednotné poskytování služeb v oblasti konsolidace a nového mapování dálnic a silnic 1 tridy pro digitální technickou mapu...
View more
Deadline: Feb 28, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrofyziologického hemodynamického a diagnostického modulu včetně příslušenství a stimulátoru - 2 nové systémy (dále jen „ZT“), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez...
View more