Αφορά τα είδη για τα οποία απέβη άγονη η Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων με αρ. Διακ. 45/21, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 138357, και αρ. Προκήρυξης της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021/S 191-494236 (ΑΔΑΜ: 21PROC009307095)

Extended Title«Προμήθεια επιστημονικού – ερευνητικού – εργαστηριακού εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021
Extended Description

ΤΕΜΑΧΙΑ.: 1

Deadline Date2022-07-01
Publication Date2022-05-24
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value635.00
OrganisationΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Attention OfΔιδάχου Π.
AddressΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
TownRio Patra
Postal Code26504
Phone+30 2610969653
Class Code38000000
Class DescriptionLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 26, 2022
Το Συμβατικό Αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην αξιοποίηση του Ακινήτου με την υλοποίηση επένδυσης, μέσω συμφωνίας αντιπαροχής με την Αναθέτουσα αρχή, για την ανέγερση και κατασκευή νεόδμητου κτιρίου/κτιρίων επ’ αυτού,...
View more
Όπως στο ΙΙ.2.4
View more
Deadline: Jul 29, 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 200K.W ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ...
View more