Tuusulan kunta on valmistelemassa uutta hankintaa Riihikallion monitoimikampuksen uudisrakennuksesta, vanhan koulurakennuksen purusta, piha- ja lähiliikunta-alueesta sekä liikuntasalirakennuksen julkisivukorjauksesta. Uudisrakennuksen laajuus on noin 11600 brm2. Nykyinen käytössä oleva koulurakennus puretaan, kun uudisrakennus on otettu käyttöön. Kiinteistöllä on koulutoimintaa koko rakentamisen ajan

Tontilla sijaitseva väistötilarakennus puretaan väistötilatoimittajan toimesta sen jälkeen, kun koulutoiminta on siirtynyt valmistuneeseen uudisrakennukseen.

Alustava aikataulu uudisrakentamiselle on kevät 2023 – kevät 2025.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta on EU-kynnysarvon ylittävä. Hankintaa on alustavasti valmisteltu kokonaisurakkana siten, että sivu-urakoina ja alistettuina tilaajan erillishankintoina teetetään rakennusautomaatio, lämmitysjärjestelmä, AV sekä muut tilaajan erillishankinnat.

Ennen hankkeen hankintailmoituksen julkaisua hankintayksikkö haluaa pitää markkinavuoropuhelun mahdollisten tarjoajien kanssa. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on tuottaa hankintayksikölle mahdollisimman kattavasti tietoa nykyisestä markkinatilanteesta ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia hankintayksikön vaatimuksia vastaavan hankinnan kilpailuttamiseksi.

Yhteinen tilaisuus vuoropuhelulle järjestetään keskiviikkona 8.6.2022 klo 12-16 Teams-etätilaisuutena. Ilmoittautuneille toimitetaan Teams-kokouslinkki ja tilaisuuden keskustelun pohjaksi laadittu alustava asialista.

Extended TitleKutsu markkinavuoropuheluun, Riihikallion monitoimikampuksen rakentamisen hankinta
Extended Description

Tuusulan kunta on valmistelemassa uutta hankintaa Riihikallion monitoimikampuksen uudisrakennuksesta, vanhan koulurakennuksen purusta, piha- ja lähiliikunta-alueesta sekä liikuntasalirakennuksen julkisivukorjauksesta. Uudisrakennuksen laajuus on noin 11600 brm2. Nykyinen käytössä oleva koulurakennus puretaan, kun uudisrakennus on otettu käyttöön. Kiinteistöllä on koulutoimintaa koko rakentamisen ajan

Tontilla sijaitseva väistötilarakennus puretaan väistötilatoimittajan toimesta sen jälkeen, kun koulutoiminta on siirtynyt valmistuneeseen uudisrakennukseen.

Alustava aikataulu uudisrakentamiselle on kevät 2023 – kevät 2025.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta on EU-kynnysarvon ylittävä. Hankintaa on alustavasti valmisteltu kokonaisurakkana siten, että sivu-urakoina ja alistettuina tilaajan erillishankintoina teetetään rakennusautomaatio, lämmitysjärjestelmä, AV sekä muut tilaajan erillishankinnat.

Ennen hankkeen hankintailmoituksen julkaisua hankintayksikkö haluaa pitää markkinavuoropuhelun mahdollisten tarjoajien kanssa. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on tuottaa hankintayksikölle mahdollisimman kattavasti tietoa nykyisestä markkinatilanteesta ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia hankintayksikön vaatimuksia vastaavan hankinnan kilpailuttamiseksi.

Yhteinen tilaisuus vuoropuhelulle järjestetään keskiviikkona 8.6.2022 klo 12-16 Teams-etätilaisuutena. Ilmoittautuneille toimitetaan Teams-kokouslinkki ja tilaisuuden keskustelun pohjaksi laadittu alustava asialista.

Publication Date2022-05-25
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationTuusulan kunta
Attention OfMikko Heikkilä
AddressKotorannankuja 10, PL 60
TownTuusula
Postal Code04301
Phone+358 403144566
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 4, 2022
Vaasan kaupungin Runsorin ja Laajametsän asemakaava-alueella sijaitsevien Ratavallinkadun ja Laajametsäntien rakentaminen kokonaishintaperusteisena kokonaisurakkana.TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin kuntatekniikan toimeksiannosta tarjouksia rakennusurakkaan tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä selvitetyn...
View more
Deadline: Sep 5, 2022
Kurikan kaupunki pyytää tarjousta uuden perhekeskuksen rakentamisesta KVR-urakkana (teknistenratkaisujen urakka rakennuttajan pääpiirustuksien ja tarjouspyyntöasiakirjojenmukaan).Uudisrakennuksen laajuus on noin 2800 kem2, tilat sijoittuvat kahteenpääkerrokseen ja tekniset tilat kolmanteen kerrokseen. Rakennus onbetonirunkoinen ja...
View more
Deadline: Aug 30, 2022
Keskijänniteurakka sähkösuunnitelmien mukaisesti osoitteeseen Vierikankaantie 2, Nivala.
View more