Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace - architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC - Yellow Book (projekt typu Design & Build).

Předmět veřejné zakázky bude plněn rovněž v souladu s metodikou BIM (informační modelování budov). Předmětem díla je rovněž zřízení, resp. dodání CDE.

Více informací viz zadávací dokumentace.

Extended TitleRekonstrukce administrativní části areálu Emauzy
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-08-05
New text:
2022-08-08
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-08-05
New text:
2022-08-08
Deadline Date2022-08-08
Publication Date2022-06-21
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Attention OfMgr. Mária Kopecká, advokátka HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
AddressVyšehradská 2077/57
TownPrague
Postal Code12800
Phone+420 255000111
Fax+420 255000100
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-31

Construction work

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace - architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC - Yellow Book (projekt typu Design & Build).

Předmět veřejné zakázky bude plněn rovněž v souladu s metodikou BIM (informační modelování budov). Předmětem díla je rovněž zřízení, resp. dodání CDE.

Více informací viz zadávací dokumentace.

Extended TitleRekonstrukce administrativní části areálu Emauzy
Changes
Section:
II.1.5)
Previous text:

1 000 000 000,00

New text:

900 000 000,00

Section:
II.2.6)
Previous text:

1 000 000 000,00

New text:

900 000 000,00

Deadline Date2022-08-05
Publication Date2022-05-31
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Attention OfMgr. Mária Kopecká, advokátka HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
AddressVyšehradská 2077/57
TownPrague
Postal Code12800
Phone+420 255000111
Fax+420 255000100
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-25

Construction work

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace - architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC - Yellow Book (projekt typu Design & Build).

Předmět veřejné zakázky bude plněn rovněž v souladu s metodikou BIM (informační modelování budov). Předmětem díla je rovněž zřízení, resp. dodání CDE.

Více informací viz zadávací dokumentace.

Extended TitleRekonstrukce administrativní části areálu Emauzy
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace - architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC - Yellow Book (projekt typu Design & Build).

Předmět veřejné zakázky bude plněn rovněž v souladu s metodikou BIM (informační modelování budov). Předmětem díla je rovněž zřízení, resp. dodání CDE.

Součástí plnění bude rovněž podle potřeby zajištění změn územního rozhodnutí, stavebního povolení, anebo zajištění nových rozhodnutí, povolení, či povolení záměru a/nebo změny stavby před dokončením, v souladu s relevantním právními předpisy.

Předmětem stavby je rekonstrukce administrativního areálu Emauzy. Areál tvoří administrativní budovy, jehož současným uživatelem je Zadavatel. Urbanistický komplex tvoří tři budovy se samostatnými vstupy (A, B, C) a výstavní a shromažďovací sál, rovněž se samostatným vstupem (CAMP). Budovy A i B jsou čtyřpodlažní, budova C je pětipodlažní. Budovy A, C jsou podsklepené. Areál se nachází v prostoru, který je vymezen ulicemi ze tří stran, konkrétně se jedná o ulice Vyšehradská, Na Moráni a Pod Slovany, a ze čtvrté strany klášterem Na Slovanech. Ke komplexu administrativních budov náleží také stavby provozního zařízení areálu, jako jsou např. prostory se sadovými úpravami, venkovní parkoviště pro automobily, garáž a skleník, dále pak městský parkový mobiliář s prvky drobné doplňkové architektury. Na dotčených pozemcích budou obnoveny sadové úpravy a bude provedena kompletní rekonstrukce parteru.

Deadline Date2022-08-05
Publication Date2022-05-25
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1000000000.00
OrganisationInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Attention OfMgr. Mária Kopecká, advokátka HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
AddressVyšehradská 2077/57
TownPrague
Postal Code12800
Phone+420 255000111
Fax+420 255000100
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 29, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jimiž bude provedeno dílo - Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno, spočívající ve výstavbě nového technologického...
View more
Deadline: Jul 22, 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. 2. etapa, a to podle projektové dokumentace z...
View more
Deadline: Jul 27, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby č. 42935 „P+R Opatov“, na základě projektové dokumentace zpracované společností SATRA, spol. s r.o. se sídlem Pod Pekárnami, 878/2, 190 00 Praha 9,...
View more