Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:

α) ΤΜΗΜΑ 1: την εκτέλεση εργασιών για την προσωρινή υποστήριξη του κτιρίου, τη στατική του αποκατάσταση/ενίσχυση και την αρχιτεκτονική του αποκατάσταση.

β) ΤΜΗΜΑ 2: την παροχή υπηρεσιών για την απορρύπανση του κτιρίου.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες του Τμήματος 1, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Extended TitleΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ” ΣΤΟ ΤΠΠΛ
Extended Description

α) ΤΜΗΜΑ 1: την εκτέλεση εργασιών για την προσωρινή υποστήριξη του κτιρίου, τη στατική του αποκατάσταση/ενίσχυση και την αρχιτεκτονική του αποκατάσταση.

Deadline Date2022-06-27
Publication Date2022-05-25
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value1916652.86
OrganisationΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Attention OfΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
AddressΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
TownAthens
Postal Code15780
Phone+30 2107721850
Fax+30 2107721893
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 26, 2022
Το Συμβατικό Αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην αξιοποίηση του Ακινήτου με την υλοποίηση επένδυσης, μέσω συμφωνίας αντιπαροχής με την Αναθέτουσα αρχή, για την ανέγερση και κατασκευή νεόδμητου κτιρίου/κτιρίων επ’ αυτού,...
View more
Όπως στο ΙΙ.2.4
View more
Deadline: Jul 29, 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 200K.W ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ...
View more