Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци- Етап 3 „Реконструкция на водопроводна мрежа кв.Острец по ул.”Мара Гидик” ,  ул.”Ковашка”  и ул. "Събевска" с дължина 4,8 км.

Extended TitleСтроително-монтажни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци- Етап 3
Extended Description

Предмет на настоящата обществена поръчка е Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци- Етап 3 „Реконструкция на водопроводна мрежа кв.Острец по ул.”Мара Гидик” , ул.”Ковашка” и ул.”Събевска”

Deadline Date2022-06-30
Publication Date2022-05-27
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1842099.93
OrganisationОБЩИНА АПРИЛЦИ
Attention OfКрасимир Николаев Колев
Addressкв.ЦЕНТЪРА ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №.109
TownApriltsi
Postal Code5641
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 11, 2022
Поръчката вкл. изпълн. на следните дейности:-изготв. на раб. проект-изпълн. на СМРОсн. ремонтни дейности:-изпълн. на строит. по част долно строене-изпълн. на строит. по част горно строене-демонтаж на стар и полагане на...
View more
Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км. 124+657 в гара Хан Аспарух;ЕТАП I: ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖИзготвяне и предаване на...
View more
Deadline: Aug 3, 2022
Характеристики на КПГ: природен газ метан – компресиран с калоричност не по – ниска от 8000 до 10000 килокалории за кубически метър. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран...
View more