Stadsdelscentrumet på Örnvägen uppfördes under 1970 talet och har tidigare

inrymt ett stort garage, post, bank, bibliotek och livsmedelsbutik.

Stadsdelscentrumet skall nu rivas och sex nya huskroppar skall uppföras med

ett underjordiskt garage i två plan. Bebyggelsen kretsar kring två gårdar med

olika teman och målgrupper.

Extended TitleOrnitologen Nyproduktion av flerfamiljshus och lokaler
Extended Description

Stadsdelscentrumet på Örnvägen uppfördes under 1970 talet och har tidigare

inrymt ett stort garage, post, bank, bibliotek och livsmedelsbutik.

Stadsdelscentrumet skall nu rivas och sex nya huskroppar skall uppföras med

ett underjordiskt garage i två plan. Bebyggelsen kretsar kring två gårdar med

olika teman och målgrupper.

Deadline Date2022-08-24
Publication Date2022-05-27
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLunds Kommuns Fastighets AB
Attention OfFredrik Altin
AddressBox 1675
TownLund
Postal Code22101
Class Code45211340
Class DescriptionMulti-dwelling buildings construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör. När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i...
View more
Deadline: Sep 1, 2022
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlare ramavtal avseende byggentrepranader 3 - 7 Mkr för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen. Upphandlingen avser successiva avrop.
View more
Deadline: Aug 21, 2022
Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är en över 350 år gammal havsstadsom ligger längst ner i den sydöstra landsdelen i västra Blekinge. Nu investerar Karlshamns kommun i...
View more