Обществената поръчка обхваща предоставяне на софтуерната осигуровка и придобиване на допълнителни лицензи на Майкрософт.

Extended TitleПодновяване на софтуерната осигуровка и придобиване на допълнителни лицензи на Майкрософт
Extended Description

Обществената поръчка обхваща предоставяне на софтуерната осигуровка и придобиване на допълнителни

лицензи на Майкрософт.

№ Партиден № Наименование Вид Количество (бр.)

1 KV3-00353 WINENTperDVC ALNG SA MVL Pltfrm Windows Enterprise Upgrade 500

2 AAA-10758 O365E3FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Office 365 E3 From SA 50

3 AAA-10842 O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUs Office 365 E3 450

4 AAA-12415 CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL Pltfrm PerUsr Core Client Access License (Bridge CAL) 500

5 W06-00446 CoreCAL ALNG SA MVL UsrCAL Core Client Access License (CAL) 610

6 6U6-00004 O365E1AddOn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserCoreCAL Office 365 E1 150

7 076-01912 Prjct ALNG SA MVL (+5) Project Standard 30

8 D86-01253 VisioStd ALNG SA MVL Visio Standard 34

9 D87-01159 VisioPro ALNG SA MVL Visio Professional 1

10 395-02504 ExchgSvrEnt ALNG SA MVL Exchange Server Enterprise 2

11 5HU-00216 SfBSvr ALNG SA MVL Skype for Business Server 1

12 H04-00268 SharePointSvr ALNG SA MVL Sharepoint Server 1

13 7NQ-00292 SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic SQL Server Standard Core 8

14 9EM-00270 WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic Windows Server Standard 552

15 6VC-01254 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL Windows Remote Desktop Services CAL 15

16 MX3-00117 VSEntSubMSDN ALNG SA MVL Visual Studio Enterprise with MSDN 1

17 9EA-00278 WinSvrDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic Windows Server Datacenter 120

18 NK4-00002 PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Power BI Pro 45

Deadline Date2022-06-27
Publication Date2022-05-27
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value2500000
OrganisationДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП
Attention OfВеселин Евгениев Цветков
Addressбул. Брюксел №1
TownSofia
Postal Code1540
Phone+359 29371537
Fax+359 29803864
Class Code48771000
Class DescriptionGeneral utility software package
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 11, 2022
Поръчката вкл. изпълн. на следните дейности:-изготв. на раб. проект-изпълн. на СМРОсн. ремонтни дейности:-изпълн. на строит. по част долно строене-изпълн. на строит. по част горно строене-демонтаж на стар и полагане на...
View more
Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км. 124+657 в гара Хан Аспарух;ЕТАП I: ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖИзготвяне и предаване на...
View more
Deadline: Aug 3, 2022
Характеристики на КПГ: природен газ метан – компресиран с калоричност не по – ниска от 8000 до 10000 килокалории за кубически метър. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран...
View more