Kiegészítés a II.1.1) ponthoz: a közbeszerzés és a megkötésre kerülő szerződés teljes megnevezése: "Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen- I. ütem", a jelzett pontban karakterkorlátozásra tekintettel csak rövidített megnevezés került feltüntetésre.

Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen - I. ütem keretében a PTE Nyár utca 8. szám alatti 4956 hrsz. ingatlan fejlesztése

Extended TitleTudományos és innovációs park kialakítása I. ütem
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-08-03
New text:
2022-08-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-08-03
New text:
2022-08-09
Deadline Date2022-08-09
Publication Date2022-08-05
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPécsi Tudományegyetem
Attention OfRudolf Róbert Márton
AddressVasvári Pál Utca 4.
TownPécs
Postal Code7622
Phone+36 203986762
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-07-29

Construction work

Kiegészítés a II.1.1) ponthoz: a közbeszerzés és a megkötésre kerülő szerződés teljes megnevezése: "Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen- I. ütem", a jelzett pontban karakterkorlátozásra tekintettel csak rövidített megnevezés került feltüntetésre.

Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen - I. ütem keretében a PTE Nyár utca 8. szám alatti 4956 hrsz. ingatlan fejlesztése

Extended TitleTudományos és innovációs park kialakítása I. ütem
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-07-26
New text:
2022-08-03
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-07-26
New text:
2022-08-03
Deadline Date2022-08-03
Publication Date2022-07-29
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPécsi Tudományegyetem
Attention OfRudolf Róbert Márton
AddressVasvári Pál Utca 4.
TownPécs
Postal Code7622
Phone+36 203986762
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-07-13

Construction work

Kiegészítés a II.1.1) ponthoz: a közbeszerzés és a megkötésre kerülő szerződés teljes megnevezése: "Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen- I. ütem", a jelzett pontban karakterkorlátozásra tekintettel csak rövidített megnevezés került feltüntetésre.

Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen - I. ütem keretében a PTE Nyár utca 8. szám alatti 4956 hrsz. ingatlan fejlesztése

Extended TitleTudományos és innovációs park kialakítása I. ütem
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-07-21
New text:
2022-07-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-07-21
New text:
2022-07-26
Deadline Date2022-07-26
Publication Date2022-07-13
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPécsi Tudományegyetem
Attention OfRudolf Róbert Márton
AddressVasvári Pál Utca 4.
TownPécs
Postal Code7622
Phone+36 203986762
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-29

Construction work

Kiegészítés a II.1.1) ponthoz: a közbeszerzés és a megkötésre kerülő szerződés teljes megnevezése: "Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen- I. ütem", a jelzett pontban karakterkorlátozásra tekintettel csak rövidített megnevezés került feltüntetésre.

Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen - I. ütem keretében a PTE Nyár utca 8. szám alatti 4956 hrsz. ingatlan fejlesztése

Extended TitleTudományos és innovációs park kialakítása I. ütem
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-07-11
New text:
2022-07-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-07-11
New text:
2022-07-21
Section:
VI.3
Previous text:

1. A beruházás a projekt szempontjából egy egységet alkot, az elvégzendő tevékenység a műszaki-gazdasági észszerűség szempontjait figyelembe véve nem bontható részekre, részajánlat tétele ennek megfelelően nem biztosított. A lebonyolítás szempontjából az Ajánlatkérő a kivitelezés egy kézben történő megtartását tartja szükségesnek. A munkaterület egységére tekintettel a különböző kivitelezők bevonása az ütemezett előrehaladást gátolná. A használható felvonulási terület mindkét érintett épület esetén azonos, mivel a két épület egy helyrajzi számon helyezkedik el, így két (vagy több) kivitelező egy adott időben történő felvonulása és területhasználata nem lenne biztosított, az a munkák előrehaladását valamint a munkavégzés szabályosságát veszélyeztetné. A kivitelezési munkák részekre bontása ebből kifolyólag szükségszerűen magával vonná az elvégzendő kivitelezési tevékenységek időbeli megbontását is, ami a mögöttes projekt előírt határidőben történő teljesítését veszélyeztetné.

Továbbá a két épület önálló kubatúraként jelenik meg, de mégis egy műszaki egységet alkot, egymással szimbiózisban van a helyiségeket ellátó épületgépészeti, épületvillamos és informatikai rendszerek vonatkozásában:

- az „A” épületben kerül kialakításra a 0,4 kV-os erősáramú hálózat központja és innen van kábelezve a „B” épület

- az „A” épület hőközpontja szolgálja ki a „B” épület fűtési rendszerét

- a „B” épület tetején lévő folyadékhűtős központi klímaberendezés látja el az „A” épület hűtő berendezéseit

- az „A” épület optikai gerinchálózata látja el a „B” épület IT központját

- a telephelyen lévő meglévő közmű hálózatokra történő rácsatlakozásokat nem lehet épületenként különállóan kezelni.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit alkalmazza.

4. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű), melynek mértéke legalább 80 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF/év (szerződéskötési feltétel).

6. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Fekete Júlia (01088) és dr. Rudolf Róbert Márton (01049).

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlatban a rendelkezésre bocsátott költségvetés árazott benyújtása szükséges cégszerűen aláírtan *.pdf VALAMINT szerkeszthető .xls vagy .xlsx (Excel) formátumban.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az aláírt árazott költségvetés, mint szakmai ajánlat hiánya olyan jelentős hiányosságnak tekinthető, ami nem hiánypótolható.

Az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő aláírási címpéldányát / aláírás mintáját is.

A benyújtandó iratok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

8. Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért ajánlatkérő.

9. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

10. Irányadó jog a magyar.

11. Irányadó idő: közép-európai helyi idő, melyet az egyes eljárási cselekmények (pl. ajánlat, hiánypótlás stb. benyújtása) elvégzésével kapcsolatban az EKR szerver idő szerint vizsgál az Ajánlatkérő.

12. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

13. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § alapján a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.

New text:

1. A beruházás a projekt szempontjából egy egységet alkot, az elvégzendő tevékenység a műszaki-gazdasági észszerűség szempontjait figyelembe véve nem bontható részekre, részajánlat tétele ennek megfelelően nem biztosított. A lebonyolítás szempontjából az Ajánlatkérő a kivitelezés egy kézben történő megtartását tartja szükségesnek. A munkaterület egységére tekintettel a különböző kivitelezők bevonása az ütemezett előrehaladást gátolná. A használható felvonulási terület mindkét érintett épület esetén azonos, mivel a két épület egy helyrajzi számon helyezkedik el, így két (vagy több) kivitelező egy adott időben történő felvonulása és területhasználata nem lenne biztosított, az a munkák előrehaladását valamint a munkavégzés szabályosságát veszélyeztetné. A kivitelezési munkák részekre bontása ebből kifolyólag szükségszerűen magával vonná az elvégzendő kivitelezési tevékenységek időbeli megbontását is, ami a mögöttes projekt előírt határidőben történő teljesítését veszélyeztetné.

Továbbá a két épület önálló kubatúraként jelenik meg, de mégis egy műszaki egységet alkot, egymással szimbiózisban van a helyiségeket ellátó épületgépészeti, épületvillamos és informatikai rendszerek vonatkozásában:

- az „A” épületben kerül kialakításra a 0,4 kV-os erősáramú hálózat központja és innen van kábelezve a „B” épület

- az „A” épület hőközpontja szolgálja ki a „B” épület fűtési rendszerét

- a „B” épület tetején lévő folyadékhűtős központi klímaberendezés látja el az „A” épület hűtő berendezéseit

- az „A” épület optikai gerinchálózata látja el a „B” épület IT központját

- a telephelyen lévő meglévő közmű hálózatokra történő rácsatlakozásokat nem lehet épületenként különállóan kezelni.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit alkalmazza.

4. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű), melynek mértéke legalább 80 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF/év (szerződéskötési feltétel).

6. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Fekete Júlia (01088) és dr. Rudolf Róbert Márton (01049).

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlatban a rendelkezésre bocsátott költségvetés árazott benyújtása szükséges cégszerűen aláírtan *.pdf VALAMINT szerkeszthető .xls vagy .xlsx (Excel) formátumban.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az aláírt árazott költségvetés, mint szakmai ajánlat hiánya olyan jelentős hiányosságnak tekinthető, ami nem hiánypótolható.

Az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő aláírási címpéldányát / aláírás mintáját is.

A benyújtandó iratok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

8. Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért ajánlatkérő.

9. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

10. Irányadó jog a magyar.

11. Irányadó idő: közép-európai helyi idő, melyet az egyes eljárási cselekmények (pl. ajánlat, hiánypótlás stb. benyújtása) elvégzésével kapcsolatban az EKR szerver idő szerint vizsgál az Ajánlatkérő.

12. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

13. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § alapján a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.

14. Ajánlatkérő az eljárásban a helyszín megtekintésének lehetőségét biztosítja. A helyszíni bejárás ideje és helye ennek megfelelően: a bejárás 2022.07.04-én 10:00 órás kezdettel indul, találkozás a beruházás helyszínén, a 7624 Pécs, Nyár u. 8. cím alatt a porta épületénél.

Deadline Date2022-07-21
Publication Date2022-06-29
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPécsi Tudományegyetem
Attention OfRudolf Róbert Márton
AddressVasvári Pál Utca 4.
TownPécs
Postal Code7622
Phone+36 203986762
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-15

Construction work

Kiegészítés a II.1.1) ponthoz: a közbeszerzés és a megkötésre kerülő szerződés teljes megnevezése: "Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen- I. ütem", a jelzett pontban karakterkorlátozásra tekintettel csak rövidített megnevezés került feltüntetésre.

Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen - I. ütem keretében a PTE Nyár utca 8. szám alatti 4956 hrsz. ingatlan fejlesztése

Extended TitleTudományos és innovációs park kialakítása I. ütem
Extended Description

Kivitelezési szerződés keretében a Tudományos és Innovációs Park kialakítása -I. ütem a PTE Nyár utcai telephelyén. Pécs, Nyár utca 8. (hrsz:4956) telephelyen az A és a B épület felújítása része a GINOP-2.3.1-20-2020-00007 kódszámú projektnek. Az A épület részleges felújításával Digitális Adatelemző, Szolgáltató és Labor Központ kialakítása valósul meg. A felújítás során teljeskörű felújítással érintett a magasföldszint és az 1. emelet, míg az alagsor és a tetőtér, galéria szint részleges felújítása készül el a beruházás keretében. A magasföldszinten és az 1. emeleten irodákat, laborokat, közösségi tereket és szociális helyiségeket hozunk létre nettó 1160 m² alapterületen. Az alagsorban, tetőtér és galéria szinteken részleges felújítással szintén nettó 1160 m² alapterület érintett, ezeknek a tereknek a funkciói vagy egy későbbi ütemben, vagy az opciós tételek megrendelésekor lesznek véglegesítve. Az A épület esetében 2 opcionális műszaki tartalom lett meghatározva, egyrész az alagsor komplett szintjének utólagos vízszigetelése, északi homlokzat megnyitása, földmunka, támfalazás, másrészt az alagsor komplett szintjének belső átalakítása, felújítása, belsőépítészeti kiépítése. A B épület teljeskörű felújításával egy Tudásmenedzsment Centert hozunk létre. Az újonnan kialakított épületben irodákat, közösségi tereket és ezekhez tartozó szociális helyiségeket létesítünk nettó 904 m² alapterületen, a meglévő épület a K-i oldalról új bejárati tömbbel bővül a kiviteli tervdokumentáció szerint. Az új bejárati tömbben kap helyet a lift és az újonnan kialakított lépcső. A B épületet érintően is bekerült egy opcionális műszaki tartalom, ami az épület nyugati oldalán elhelyezkedő Ultraprecíziós labor kialakítását foglalja magába, ez az opcionális műszaki tartalom nettó 101.4 m² alapterületet érint.

A B épület felújítása a bejárati tömb miatt engedélyköteles beruházás.

A feltüntetett alapterületi értékek nettó alapterületnek értendők.

Fenti ismertetés nem teljeskörű, csupán a közbeszerzés tárgyának közelebbi meghatározását szolgálja. A részletes feladatleírás és műszaki adatok a Műszaki Dokumentációban (melynek része az engedélyes és kiviteli tervcsomag), valamint költségvetésben találhatók.

Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek.

Deadline Date2022-07-11
Publication Date2022-06-15
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPécsi Tudományegyetem
Attention OfRudolf Róbert Márton
AddressVasvári Pál Utca 4.
TownPécs
Postal Code7622
Phone+36 203986762
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2022
Tiszavasváriban a strandfürdő melletti területen egy 50 szobás, négycsillagos szálloda építése a cél, konferencia teremmel és wellnessel. A szálloda alapból 2 személyes elhelyezéssel készül, pótágyazásilehetőséggel, így az összes elhelyezhető vendégszám...
View more
Deadline: Sep 8, 2022
Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása (I000.04.82)
View more
Deadline: Aug 19, 2022
Vállalkozási szerződés az „Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése - I. ütem” tárgyú beruházás kivitelezésére Nyertes Ajánlattevő feladata az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes...
View more