Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är en över 350 år gammal havsstad

som ligger längst ner i den sydöstra landsdelen i västra Blekinge. Nu investerar Karlshamns kommun i sin infrastruktur. I samband med att kommunen växer ökar trycket på utbyggnad av infrastruktur. Karlshamns kommun vill sträva mot ett gott samarbete med entreprenörer som bygger på ett förtroende för varandra. Målet är att hitta samarbetspartners som kommunen kan skapa en god kontakt med och att hela gruppen finner nytänkande och att vi kan utvecklas tillsammans. Partneringupplägget förutsätter att entreprenörens huvudsakliga verksamhet är markentreprenad.

 

Entreprenaden omfattar genomförande av markentreprenader, exploateringar, vägutbyggnader, generell infrastrukturutbyggnad, fiber, VA, fjärrvärme,gatubelysning och el samt därtill hörande kringarbeten inom Karlshamns kommun,i den mån arbetena ifråga överstiger 10 prisbasbelopp. Kringarbeten kan utgöras av sanering av mark, sprängningar, väganslutningar, asfalteringar, plattläggningar, utegym, lekplatser, planteringar m.m. Entreprenaden kommer att indelas i huvuddelar, där kontraktssummor för respektive huvuddel kommer att anges i beställningsskrivelse för Fas 2.

Extended TitleStrategisk markpartnering på totalentreprenad
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-08-21
New text:
2022-09-18
Section:
IV.2.6
Previous text:
2022-12-19
New text:
2023-01-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-08-22
New text:
2022-09-19
Deadline Date2022-09-18
Publication Date2022-07-12
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKARLSHAMNS KOMMUN
AddressRådhusg
TownKarlshamn
Postal Code37481
Phone+46 733576312
Class Code45236000
Class DescriptionFlatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-24

Excavating and earthmoving work

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är en över 350 år gammal havsstad

som ligger längst ner i den sydöstra landsdelen i västra Blekinge. Nu investerar Karlshamns kommun i sin infrastruktur. I samband med att kommunen växer ökar trycket på utbyggnad av infrastruktur. Karlshamns kommun vill sträva mot ett gott samarbete med entreprenörer som bygger på ett förtroende för varandra. Målet är att hitta samarbetspartners som kommunen kan skapa en god kontakt med och att hela gruppen finner nytänkande och att vi kan utvecklas tillsammans. Partneringupplägget förutsätter att entreprenörens huvudsakliga verksamhet är markentreprenad.

 

Entreprenaden omfattar genomförande av markentreprenader, exploateringar, vägutbyggnader, generell infrastrukturutbyggnad, fiber, VA, fjärrvärme,gatubelysning och el samt därtill hörande kringarbeten inom Karlshamns kommun,i den mån arbetena ifråga överstiger 10 prisbasbelopp. Kringarbeten kan utgöras av sanering av mark, sprängningar, väganslutningar, asfalteringar, plattläggningar, utegym, lekplatser, planteringar m.m. Entreprenaden kommer att indelas i huvuddelar, där kontraktssummor för respektive huvuddel kommer att anges i beställningsskrivelse för Fas 2.

Extended TitleStrategisk markpartnering på totalentreprenad
Extended Description

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är en över 350 år gammal havsstad

som ligger längst ner i den sydöstra landsdelen i västra Blekinge. Nu investerar Karlshamns kommun i sin infrastruktur. I samband med att kommunen växer ökar trycket på utbyggnad av infrastruktur. Karlshamns kommun vill sträva mot ett gott samarbete med entreprenörer som bygger på ett förtroende för varandra. Målet är att hitta samarbetspartners som kommunen kan skapa en god kontakt med och att hela gruppen finner nytänkande och att vi kan utvecklas tillsammans. Partneringupplägget förutsätter att entreprenörens huvudsakliga verksamhet är markentreprenad.

 

Entreprenaden omfattar genomförande av markentreprenader, exploateringar, vägutbyggnader, generell infrastrukturutbyggnad, fiber, VA, fjärrvärme,gatubelysning och el samt därtill hörande kringarbeten inom Karlshamns kommun,i den mån arbetena ifråga överstiger 10 prisbasbelopp. Kringarbeten kan utgöras av sanering av mark, sprängningar, väganslutningar, asfalteringar, plattläggningar, utegym, lekplatser, planteringar m.m. Entreprenaden kommer att indelas i huvuddelar, där kontraktssummor för respektive huvuddel kommer att anges i beställningsskrivelse för Fas 2.

Deadline Date2022-08-21
Publication Date2022-06-24
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value200000000
OrganisationKARLSHAMNS KOMMUN
AddressRådhusg
TownKarlshamn
Postal Code37481
Phone+46 733576312
Class Code45112000
Class DescriptionExcavating and earthmoving work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 12, 2022
The scope of this call for tender is to contribute to the advancement of ‘One-Health’ approach against AMR in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia,...
View more
Deadline: Sep 4, 2022
Burlöv, Kävlinge, Lomma och Svedala kommun inbjuder till anbudsgivning i upphandlingen "Däck och däcktjänster". Upphandlingen är uppdelad på flera anbudsområden och anbudsgivaren väljer själv ett eller flera områden att lägga...
View more
Deadline: Sep 5, 2022
Omtag gällande grupper ur VF2021-00029.UpphandlingenUpphandlingens referensnummer och benämning är: VF2022-00037 Värmeprodukter Anestesi Omtag Upphandlingen avser ramavtal och omfattar positioner ur följande produktgrupper:50, 51, 53 och 54Upphandlingens värde:...
View more