Ny stadsdel ska byggas i Falkenberg som ska inrymma en ny skola, bostäder och nya verksamheter. Denna förannonsering avser endast anläggningar på allmän platsmark inom och i anslutning till detaljplanen.

I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar.

Extended TitleFörannonseringTröingedal utbyggnad av allmän platsmark
Extended Description

Ny stadsdel ska byggas i Falkenberg som ska inrymma en ny skola, bostäder och nya verksamheter. Denna förannonsering avser endast anläggningar på allmän platsmark inom och i anslutning till detaljplanen.

I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar.

Publication Date2022-06-28
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationFalkenbergs kommun
Attention OfNiklas Axell
AddressStadshuset
TownFalkenberg
Postal Code311 80
Class Code45236000
Class DescriptionFlatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 12, 2022
The scope of this call for tender is to contribute to the advancement of ‘One-Health’ approach against AMR in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia,...
View more
Deadline: Sep 4, 2022
Burlöv, Kävlinge, Lomma och Svedala kommun inbjuder till anbudsgivning i upphandlingen "Däck och däcktjänster". Upphandlingen är uppdelad på flera anbudsområden och anbudsgivaren väljer själv ett eller flera områden att lägga...
View more
Deadline: Sep 5, 2022
Omtag gällande grupper ur VF2021-00029.UpphandlingenUpphandlingens referensnummer och benämning är: VF2022-00037 Värmeprodukter Anestesi Omtag Upphandlingen avser ramavtal och omfattar positioner ur följande produktgrupper:50, 51, 53 och 54Upphandlingens värde:...
View more