Rovaniemen kaupunki on yksi jätehuoltoyhtiö Napapiirin Residuum Oy:n osakkaista, muut osakkaat ovat Ranuan ja Pellon kunnat. Rovaniemen kaupunki on Jätelain 43 § mukaisesti siirtänyt sille laissa säädetyt jätehuollon palvelutehtävät Napapiirin Residuum Oy:n (jäljempänä tilaaja) hoidettavaksi.

Rovaniemellä on käytössä jätehuollossa kahta erillistä jätehuollon kuljetusjärjestelmää, kiinteistönhaltijan järjestämä sekä kunnan järjestämä jätteenkeräys. Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueiden kartat löytyvät internetosoitteesta https://residuum.fi/palvelut/kodin-jatehuolto/jatehuollon-aluekartta/ . Rovaniemen kjj-alueen yleiskartta on hankintailmoituksen liitteenä 1. Näillä alueilla jätehuoltosopimukset tehdään Napapiirin Residuumin kanssa.

Tämä hankinta koskee Rovaniemen kaupungin alueella voimassa olevaa, Jätelain 36 §:n mukaista kunnanjärjestämää jätteenkuljetusta, ja jätelain 32 § ja 33 §:n mukaista asumisessa syntyvää tai siihen rinnastettavaa yhdyskuntajätettä, biojätettä tai muuta jätettä. Hankinta koskee urakka-aluetta 9, joka on esitelty markkinavuoropuhelutilaisuudessa 5.5.2022, joka oli julkinen tilaisuus ja kutsu tilaisuuteen oli julkaistu EU hankintailmoituksena 22.4.2022, ennakkotietoilmoitus, Dnro 2022/S 079-212464.

Tähän hankintaan sisältyy jätteenkeräyksen lisäksi myös ekopisteiden tyhjennyksiä, kiertävä jätteenkeräys, asiakkaiden opastaminen ja kiertävän jätteenkeräyksen käteismaksujen periminen. Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä esitetyt asiat ovat palveluun sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja ( jäljempänä urakoitsija) sitoutuu palvelut toteuttamaan.

Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä on kuvattu palvelutehtävän sisältöä.

Extended TitleRovaniemen kunnan järjestämän jätehuollon palvelu-urakka
Deadline Date2022-08-08
Publication Date2022-08-08
CountryFinland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNapapiirin Residuum Oy
Attention OfNapapiirin Residuum Oy
AddressBetonitie 3
TownRovaniemi
Postal Code96320
Phone+358 207120230
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-29

Refuse and waste related services

Rovaniemen kaupunki on yksi jätehuoltoyhtiö Napapiirin Residuum Oy:n osakkaista, muut osakkaat ovat Ranuan ja Pellon kunnat. Rovaniemen kaupunki on Jätelain 43 § mukaisesti siirtänyt sille laissa säädetyt jätehuollon palvelutehtävät Napapiirin Residuum Oy:n (jäljempänä tilaaja) hoidettavaksi.

Rovaniemellä on käytössä jätehuollossa kahta erillistä jätehuollon kuljetusjärjestelmää, kiinteistönhaltijan järjestämä sekä kunnan järjestämä jätteenkeräys. Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueiden kartat löytyvät internetosoitteesta https://residuum.fi/palvelut/kodin-jatehuolto/jatehuollon-aluekartta/ . Rovaniemen kjj-alueen yleiskartta on hankintailmoituksen liitteenä 1. Näillä alueilla jätehuoltosopimukset tehdään Napapiirin Residuumin kanssa.

Tämä hankinta koskee Rovaniemen kaupungin alueella voimassa olevaa, Jätelain 36 §:n mukaista kunnanjärjestämää jätteenkuljetusta, ja jätelain 32 § ja 33 §:n mukaista asumisessa syntyvää tai siihen rinnastettavaa yhdyskuntajätettä, biojätettä tai muuta jätettä. Hankinta koskee urakka-aluetta 9, joka on esitelty markkinavuoropuhelutilaisuudessa 5.5.2022, joka oli julkinen tilaisuus ja kutsu tilaisuuteen oli julkaistu EU hankintailmoituksena 22.4.2022, ennakkotietoilmoitus, Dnro 2022/S 079-212464.

Tähän hankintaan sisältyy jätteenkeräyksen lisäksi myös ekopisteiden tyhjennyksiä, kiertävä jätteenkeräys, asiakkaiden opastaminen ja kiertävän jätteenkeräyksen käteismaksujen periminen. Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä esitetyt asiat ovat palveluun sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja ( jäljempänä urakoitsija) sitoutuu palvelut toteuttamaan.

Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä on kuvattu palvelutehtävän sisältöä.

Extended TitleRovaniemen kunnan järjestämän jätehuollon palvelu-urakka
Extended Description

Rovaniemen kaupunki on yksi jätehuoltoyhtiö Napapiirin Residuum Oy:n osakkaista, muut osakkaat ovat Ranuan ja Pellon kunnat. Rovaniemen kaupunki on Jätelain 43 § mukaisesti siirtänyt sille laissa säädetyt jätehuollon palvelutehtävät Napapiirin Residuum Oy:n (jäljempänä tilaaja) hoidettavaksi.

Rovaniemellä on käytössä jätehuollossa kahta erillistä jätehuollon kuljetusjärjestelmää, kiinteistönhaltijan järjestämä sekä kunnan järjestämä jätteenkeräys. Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueiden kartat löytyvät internetosoitteesta https://residuum.fi/palvelut/kodin-jatehuolto/jatehuollon-aluekartta/ . Rovaniemen kjj-alueen yleiskartta on hankintailmoituksen liitteenä 1. Näillä alueilla jätehuoltosopimukset tehdään Napapiirin Residuumin kanssa.

Tämä hankinta koskee Rovaniemen kaupungin alueella voimassa olevaa, Jätelain 36 §:n mukaista kunnanjärjestämää jätteenkuljetusta, ja jätelain 32 § ja 33 §:n mukaista asumisessa syntyvää tai siihen rinnastettavaa yhdyskuntajätettä, biojätettä tai muuta jätettä. Hankinta koskee urakka-aluetta 9, joka on esitelty markkinavuoropuhelutilaisuudessa 5.5.2022, joka oli julkinen tilaisuus ja kutsu tilaisuuteen oli julkaistu EU hankintailmoituksena 22.4.2022, ennakkotietoilmoitus, Dnro 2022/S 079-212464.

Tähän hankintaan sisältyy jätteenkeräyksen lisäksi myös ekopisteiden tyhjennyksiä, kiertävä jätteenkeräys, asiakkaiden opastaminen ja kiertävän jätteenkeräyksen käteismaksujen periminen. Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä esitetyt asiat ovat palveluun sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja ( jäljempänä urakoitsija) sitoutuu palvelut toteuttamaan.

Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä on kuvattu palvelutehtävän sisältöä.

Napapiirin Residuum Oy ei sitoudu mihinkään asiakas-, tyhjennys- tai jätemääriin. Hankintailmoituksen liitteenä ovat nykyiset ajoreitistöt, josta ilmenee jäteastian laatu, kerättävä jäte, tyhjennysosoite ja tyhjennysväli. Urakoitsija sitoutuu solmittavan sopimuksen mukaan keräämään jätteet tilaajan tuleviltakin asiakkailta samaan hintaan, kuin mitä tässä kilpailutuksessa tulee keräyshinnaksi kunkin jäteastian määrittelyn mukaan.

Tilaaja ei suorita mitään erillistä korvausta mahdollisesti vähenevästä tai lisääntyvästä asiakasmäärästä.

Erillisiä kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueita ja Napapiirin Residuum Oy:n hallinnoimia ekopisteitä, käsitellään yhtenä urakka-alueena ja siihen valitaan toimijaksi tässä kilpailutuksessa yksi urakoitsija ja valinta ei rajoita mitenkään urakoitsijan osallistumista tai hankintakilpailun voittamista Napapiirin Residuum Oy:n tulevissa bio- ja pakkausjätteen hankinnoissa.

Kiinteistökohtainen ja yhteiskeräyspisteillä toteutettava polttokelpoisen jätteen keräys ja pakkausjätteiden keräys sekä kiinteistöllä että ekopisteellä on yksikköhintaurakka, jossa yksikkönä on keräysvälineen yksi tyhjennyskerta. Tarjouksessa jätetään yksi yksikköhinta kahden desimaalin tarkkuudella, €/kpl, alv 0% (euroa per kappale) kutakin keräysvälinettä kohden. Yksikköhinta / tilavuus on sama kaikille jätelajeille. Yksikköhinnan tulee sisältää kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset

Deadline Date2022-08-08
Publication Date2022-06-29
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value750000.0
OrganisationNapapiirin Residuum Oy
Attention OfNapapiirin Residuum Oy
AddressBetonitie 3
TownRovaniemi
Postal Code96320
Phone+358 207120230
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2022
Varastointikontit sotilasräjähdemääräysten mukaiseen räjähdevarastointiin ja kuljetuksiin.Kontteja ja katoksia hankintaan kolme (3) kappaletta. Hankinta sisältää lisäksi optiot maksimissaan viiteen (5) konttiin katoksineen.
View more
Deadline: Sep 13, 2022
Autojen lyhyt- ja pitkäaikaiset vuokrauspalvelut sekä huoltoleasingsopimukset, sisältäen henkilö- ja pakettiautot. Autoja tarvitaan erityisesti sosiaali- ja hoivapalveluiden lisäksi logistiikka- ja teknisiin palveluihin, ensihoitokeskukseen sekä muiden tukipalveluiden käyttöön.Hankinnassa valitaan sopimustoimittajat seuraaviin...
View more
Deadline: Sep 15, 2022
Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittu molekylaarinen Korona-RS ja influenssadiagnostiikka laite/laitekokonaisuuden vuokraus Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalaan kolmelle vuodelle ja niihin liittyvien reagenssien hankinta tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä...
View more