Achizitie servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU – JUDETUL BUZAU”

Prin prezentul proiect se propune:

Proiectul „ INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU – JUD. BUZAU” are ca obiect realizarea reţelei de distribuţie gaze naturale în Localităţile Posta Câlnau, Potarnichesti, Coconari, Zilisteanca, Aliceni si Suditi, dimensionate corespunzător, precum si o rezerva de debit pentru dezvoltarea ulterioara. Debitele de calcul au fost determinate conform Capitolului 5 ‐ Secţiunea 1 (Dimensionarea conductelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale) din NTPEE/2018. Conform LEGII nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările si completările ulterioare (Capitolul III, art. 104), soluţia tehnică de alimentare a zonei concesionate este realizată, prin intermediul unui singur racord.

In scopul dezvoltarii ulterioare a retelei de gaze s‐a aplicat un coeficient de majorare a debitelor cu 10%.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata, este de 9 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata cu 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

Extended TitleAchizitie servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU – JUDETUL BUZAU”
Extended Description

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Prin initierea achizitiei publice se urmareste a fi atribuit contractul de Achizitie servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU – JUDETUL BUZAU”

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, din care: 568.135,00 lei

CAPITOLUL 1 .2. Amenajarea terenului 568.135,00 lei

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 6.613.998,00 lei

CAPITOLUL 2.1 Racordare la SNT (proiectare si executie) ‐ Conform aviz TRANSGAZ 6.613.998,00 lei

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, din care: 1.631.321,00 lei

CAPITOLUL 3 .5 Proiectare, din care: 1.306.991,00 lei

CAPITOLUL 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 25.000,00 lei

CAPITOLUL 3.5.6.Proiect tehnic şi detalii de execuţie, din care 1.281.991,00 lei

Proiectare ‐ retea de distributie 771.991,00 lei

Proiectare ‐ Racorduri la reteaua de distributie 510.000,00 lei

CAPITOLUL 3 .8. Asistență tehnică, din care: 324.330,00 lei

CAPITOLUL 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 162.165,00 lei

CAPITOLUL 3.8.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 162.165,00 lei

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 32.433.027,00 lei

CAPITOLUL 4.1 Construcții și instalații 32.433.027,00 lei, din care

Terasamente 9.798.768,00 lei

Retea de distributie gaze naturale 12.434.259,00 lei

Racorduri la reteaua de distributie 10.200.000,00 lei

CAPITOLUL 5 Construcții și instalații

CAPITOLUL 5.1 Organizare de șantier, din care: 194.598,00 lei

CAPITOLUL 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 97.299,00 lei

CAPITOLUL 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 97.299,00 lei

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 279.604,00 lei

CAPITOLUL 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 279.604,00 lei

Total Servicii Elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului 1.631.321,00 lei

Total Lucrari de constructii 40.089.362,00 lei

Valore estimata 41.720.683,00 lei

Deadline Date2022-08-22
Publication Date2022-08-10
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value41720683
OrganisationComuna Posta Calnau
Attention OfSORIN MUNTEANU
AddressStrada: PRINCIPALA, nr. 0
TownPoșta Câlnău
Postal Code127485
Phone+40 238521102
Fax+40 238521873
Class Code45231221
Class DescriptionGas supply mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-07-01

Gas supply mains construction work

Achizitie servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU – JUDETUL BUZAU”

Extended TitleAchizitie servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU – JUDETUL BUZAU”
Extended Description

Proiectare si executie lucrari de „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU – JUDETUL BUZAU”,

respectiv:

- servicii de elaborare a documentatiilor tehnice de executie la nivel de PTh+DDE+CS+ asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor potrivit prescriptiilor tehnice mentionate la nivelul SF-ului

si,

- executia lucrarilor de constructii aferente obiectivului antementionat potrivit prescriptiilor tehnice mentionate la nivelul PTH-ului

Publication Date2022-07-01
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot specified
Value41720683
OrganisationComuna Posta Calnau
Attention OfSorn MUNTEANU
AddressStrada PRINCIPALA, Nr. 0
TownPoșta Câlnău
Postal Code127485
Phone+40 238521102
Fax+40 238521873
Class Code45231221
Class DescriptionGas supply mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 22, 2022
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Ambulatoriu de specialitate si spitalizare de zi la Spitalul Judetean de Urgenta ,Mavromati Botosani' ...
View more
Deadline: Sep 5, 2022
Traseul varintei ocolitoare se desprinde din DN 5 din sensul giratoriu al obiectivului “Drum de legatura DN 5 km 60+500 - Soseaua de centura - Pod Prieteniei km 61+400” continua...
View more
Deadline: Aug 30, 2022
Prin acest contract se vor achiziționa lucrări - (execuție lucrări), a căror valoare estimată este 36.277.437,83 lei fără T.V.A., defalcată astfel:- 35.413.184,88 lei ( execuție lucrări)- 864.252,95 lei (...
View more