De door de Gemeente gewenste situatie is twee duurzame en toekomstbestendige basisschoolgebouwen en een gymzaal in Atol-Oost te realiseren, die optimaal faciliterend zijn voor het onderwijsconcept van Kindcentrum Voorhof. Het Kindcentrum is erop gericht dat ieder kind:

a. zich op haar/zijn niveau kan kwalificeren en het curriculum doorloopt waarmee kansen op vervolgopleiding en arbeidsmarkt worden vergroot;

b. wordt opgevoed tot een democratische burger die participeert in de open samenleving;

c. ontdekt wie zij/hij wil zijn en wat zij/hij wil bijdragen, haar/zijn identiteit vormt.

Daarnaast is het wenselijk om een breder aanbod te realiseren en het Kindcentrum uit te breiden met een Hoog Begaafden-aanbod, cultuuratelier, klusklas en Science Lab.

Extended TitleRealisatie nieuwbouw kindcentrum Voorhof te Lelystad
Extended Description

Het taakstellend budget voor de Opdracht is vastgesteld op € 12.000.000,-.

Dit budget is het beschikbare investeringsbudget minus het taakstellend budget voor de adviseurskosten.

Deadline Date2022-09-06
Publication Date2022-07-01
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value12000000
OrganisationGemeente Lelystad
Attention OfJan-Willem Hendriks
AddressStadhuisplein 2
TownLelystad
Postal Code8232 ZX
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 7, 2022
Baggeren InsteekhavenDeze aanbesteding heeft tot doel één aannemer(scombinatie) te contracteren die de Insteekhaven zo spoedig als mogelijk baggert volgens het ontgravingsmodel tot een diepte van NAP -9,2 NAP, het slib...
View more
Deadline: Sep 28, 2022
Met deze Europese aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomst beoogt het Commissariaat voor de Media de volgende doelstelling te bereiken: het inkopen van alle IT Hardware bij één leverancier onder...
View more
Deadline: Oct 3, 2022
Ster is op zoek naar een 3rd-party Solver (standaardpakket), die twee optimalisatie taken (vastgelegd in twee verschillende generieke ‘Python modellen’) kan uitvoeren, als onderdeel van het dagelijkse bedrijfsproces. Het betreft...
View more