Marktconsultatie voor het bouwen van een installatie voor het concerteren van biogas naar groen gas.

Deze marktconsultatie is een eerste vrijblijvende stap binnen het project. De informatie die de aanbestedende dienst ontvangt bij deze marktconsultatie wordt gebruikt als input voor het formuleren van een inkoopstrategie en het eventueel opstellen van aanbestedingsdocumentatie.

Deelname aan deze marktconsultatie levert geen voor- of nadelen bij een eventuele aanbesteding mocht aanbestedende dienst hiertoe besluiten.

Extended TitleMarktconsultatie Biogas naar Groen gas
Extended Description

Marktconsultatie voor het bouwen van een installatie voor het concerteren van biogas naar groen gas.

Deze marktconsultatie is een eerste vrijblijvende stap binnen het project. De informatie die de aanbestedende dienst ontvangt bij deze marktconsultatie wordt gebruikt als input voor het formuleren van een inkoopstrategie en het eventueel opstellen van aanbestedingsdocumentatie.

Deelname aan deze marktconsultatie levert geen voor- of nadelen bij een eventuele aanbesteding mocht aanbestedende dienst hiertoe besluiten.

Publication Date2022-07-04
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationTwence BV
Attention OfHarm Bunt
AddressBoldershoekweg 51
TownHengelo OV
Postal Code7554 RT
Phone+31 742404444
Class Code45255800
Class DescriptionGas-production plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 7, 2022
Baggeren InsteekhavenDeze aanbesteding heeft tot doel één aannemer(scombinatie) te contracteren die de Insteekhaven zo spoedig als mogelijk baggert volgens het ontgravingsmodel tot een diepte van NAP -9,2 NAP, het slib...
View more
Deadline: Sep 28, 2022
Met deze Europese aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomst beoogt het Commissariaat voor de Media de volgende doelstelling te bereiken: het inkopen van alle IT Hardware bij één leverancier onder...
View more
Deadline: Oct 3, 2022
Ster is op zoek naar een 3rd-party Solver (standaardpakket), die twee optimalisatie taken (vastgelegd in twee verschillende generieke ‘Python modellen’) kan uitvoeren, als onderdeel van het dagelijkse bedrijfsproces. Het betreft...
View more