Rakennuskohde käsittää Sorrilan yhtenäiskouluhankkeen suunnittelun ja rakentamisen KVR-urakkana laskenta-asiakirjojen mukaisesti.

Extended TitleSorrilan yhtenäiskoulun KVR-urakka
Extended Description

Hanke käsittää Sorrilan yhtenäiskoulun asemakaavan mukaisen toteutuksen sisältäen suunnittelun ja rakentamisen KVR-urakkana täysin valmiiksi urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Tontilta puretaan vanha koulurakennus kellareineen ja perustuksineen KVR-urakkaan kuuluvana. Tontilla olevien vanhojen rakennusten tekniikkaliittymät ja tonttijohtoja uusitaan ja osin puretaan KVR-urakkaan sisältyen.

Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Koulukatu 13, 37600 Valkeakoski, kiinteistötunnus on 908-4-5-2. Rakennus sijoitetaan asemapiirustukseen merkitylle alueelle. Lisäksi rakennetaan kaavanmukainen pysäköintitila kiinteistölle 908-4412-1-59 koulurakennuksen tontin eteläpuolella.

KVR-urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

Deadline Date2022-08-16
Publication Date2022-07-04
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationValkeakosken kaupunki
Attention OfTuomas Palander
AddressSääksmäentie 2
TownValkeakoski
Postal Code37600
Phone+358 35691100
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2022
Uudisrakennusten rakentaminen kvr-urakkamallilla; Turun Herttuankulman alueelle toteutettavat kolme kerrostaloa pihatöineen.
View more
Deadline: Sep 16, 2022
Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien lentokaluston ympärivuotiseen säältä suojaamiseen eri maasto-, ilma- ja tuuliolosuhteissa tarkoitetut PVC-lentokonesääsuojat vuosille 2023-2025.Nyt hankittavat lentokonesääsuojat hankitaan lentokaluston varastointiin ja pesutilaksi.Sääsuojan sisämitat tulee olla seuraavat: pituus 40...
View more
Deadline: Sep 15, 2022
Puitesopimuksen solmiminen Suomen Puolustusvoimien kanssa vuosille 2022-2025 talousveden vesisäiliöistä kooltaan 1000 litraa.
View more