Porin kaupungin Tekninen toimiala pyytää tarjouksia Sivistystoimialan tarpeeseen toteutetusta varhaiskasvatuksen 288 paikkaisesta / 12 ryhmäisestä päiväkotiyksiköstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti (Huom! poikkeaa hankesuunnitelmasta laajuuden osalta).

Urakkamuotona on KVR-urakka. Urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana siten, että urakka sidotaan rakennuskustannusindeksiin. Indeksimuutoksesta huomioidaan 100 %, Indeksimuutos voi sekä nostaa, että laskea urakkasummaa. Kyseessä on KVR-urakka (kokonaisvastuurakentaminen eli ns. avaimet käteen – toimitus) ja tarjouskilpailu järjestetään avoimella menettelyllä. KVR-urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa kohteen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä niihin liittyvästä kokonaiskoordinoinnista mukaan lukien rakennusluvan ja muiden mahdollisten lupien haku.

Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi siten, että kohde voidaan asianmukaisesti hyväksyä käyttöön ja ottaa vastaan.

Kohteen kuvaus:

Hankkeessa rakennetaan uusi Päiväkotirakennus piha-alueineen. Rakennuksen toiminnallisuudelle on asetettu varhaiskasvatuslain mukaiset vaatimukset.

Tavoitteena on rakentaa nykyaikaiset, viranomaismääräysten mukaiset viihtyisät ja turvalliset tilat Porin kaupungin Sivistystoimialan uuden varhaiskasvatuksen pedagogisen suunnitelman sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 (Opetushallitus) määrittämän toiminnan mukaisiin tarpeisiin. Hankkeen toteutuksessa tulee huomioida mm. elinkaaritaloudelliset, kustannustehokkaat, työsuojelulliset sekä kestävän kehityksen edellyttämät toimenpiteet.

Rakennuspaikkana on YO1-tontti nro 6, Palokunnanpuistokatu 6, 28130 Pori. Samalla tontilla sijaitsee Uudenkoiviston koulu (1-6 vuosiluokat), jonka toiminta jatkuu koko urakan ajan ja sen jälkeen normaalisti. KVR-urakka sisältää myös Uudenkoiviston koulun piha-alueen osalta koulun piha-alueen ennallistamisen niiltä osin kuin koulu menettää polkupyörien säilytyspaikkoja, urheilu- ja liikuntapaikko-ja sekä pysäköintipaikkoja.

Tilaaja arvioi tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyin kriteerein kaikki lähetetyt tarjoukset.

Tarjouspyynnön mukaisista ja muutoin hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuuden painoarvot määritetään siten, että tarjoushinnan painoarvo on 40 % ja tarjouksen laadullisten tekijöiden 60 %.

Hankkeen vuorovaikutus-, suunnittelu- ja toteutuskieli on suomi.

Hankkeen laatu: Uudisrakennus

Hankkeen nimi: Itä-Porin päiväkoti

Tilaaja: Porin kaupunki, Tekninen toimiala, tilajohtaminen

Käyttäjä: Porin kaupunki, Sivistystoimiala

Sijaintikunta: Pori

Aikataulu:

Suunnitteluvaihe käynnistyy: 10/2022

Rakentaminen alkaa: 4/2023

Rakentaminen valmis: 28.6.2024

Extended TitleItä-Porin päiväkodin rakentaminen KVR-urakkana
Extended Description

Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

Deadline Date2022-09-16
Publication Date2022-07-04
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPorin kaupunki / tekninen toimiala
AddressPL 121
TownPori
Postal Code28101
Phone+358 447011944
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2022
Uudisrakennusten rakentaminen kvr-urakkamallilla; Turun Herttuankulman alueelle toteutettavat kolme kerrostaloa pihatöineen.
View more
Deadline: Sep 16, 2022
Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien lentokaluston ympärivuotiseen säältä suojaamiseen eri maasto-, ilma- ja tuuliolosuhteissa tarkoitetut PVC-lentokonesääsuojat vuosille 2023-2025.Nyt hankittavat lentokonesääsuojat hankitaan lentokaluston varastointiin ja pesutilaksi.Sääsuojan sisämitat tulee olla seuraavat: pituus 40...
View more
Deadline: Sep 15, 2022
Puitesopimuksen solmiminen Suomen Puolustusvoimien kanssa vuosille 2022-2025 talousveden vesisäiliöistä kooltaan 1000 litraa.
View more