Het onderwerp van deze aanbesteding betreft het Onderhoud elementenverharding van gemeente Gooise Meren. De scope van de Raamovereenkomst betreft:

• Groot onderhoud uitvoeren aan elementenverharding;

• Klein onderhoud uitvoeren aan elementenverharding (dagelijks verzorgend onderhoud);

• Calamiteiten oplossen, ook in riolering (tweedelijns en na piket van gemeente).

Extended TitleOnderhoud elementenverharding
Extended Description

De geraamde waarde van de Raamovereenkomst is € 1.750.000,- ex btw per jaar. De totale maximale omvang van de Raamovereenkomst is daarmee € 7.000.000,- ex btw over de maximale lengte van de Raamovereenkomst.

Deadline Date2022-09-21
Publication Date2022-07-04
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Gooise Meren
Attention OfMarjolijn Guijt
AddressBrinklaan 35
TownBussum
Postal Code1404 EP
Phone+31 352070000
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 7, 2022
Baggeren InsteekhavenDeze aanbesteding heeft tot doel één aannemer(scombinatie) te contracteren die de Insteekhaven zo spoedig als mogelijk baggert volgens het ontgravingsmodel tot een diepte van NAP -9,2 NAP, het slib...
View more
Deadline: Sep 28, 2022
Met deze Europese aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomst beoogt het Commissariaat voor de Media de volgende doelstelling te bereiken: het inkopen van alle IT Hardware bij één leverancier onder...
View more
Deadline: Oct 3, 2022
Ster is op zoek naar een 3rd-party Solver (standaardpakket), die twee optimalisatie taken (vastgelegd in twee verschillende generieke ‘Python modellen’) kan uitvoeren, als onderdeel van het dagelijkse bedrijfsproces. Het betreft...
View more