Η εργολαβία έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση Επειγόντων Έργων Ύδρευσης (αντικαταστάσεις αγωγών και δικλείδων, ανακαινίσεις και επισκευές του δικτύου, υποβιβασμοί και μετατοπίσεις αγωγών, άρση παλαιών αγωγών, κατασκευή τεχνικών έργων στην περιοχή του δικτύου και των εξωτερικών υδραγωγείων κλπ), την κατασκευή Διακλαδώσεων - Επεκτάσεων του δικτύου ύδρευσης και τις εργασίες πύκνωσης - αντικατάστασης δικλείδων σε περιοχές επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Extended TitleA' ΟΜΑΔΑ Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2018
Extended Description

Η εργολαβία έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση Επειγόντων Έργων Ύδρευσης (αντικαταστάσεις αγωγών και δικλείδων, ανακαινίσεις και επισκευές του δικτύου, υποβιβασμοί και μετατοπίσεις αγωγών, άρση παλαιών αγωγών, κατασκευή τεχνικών έργων στην περιοχή του δικτύου και των εξωτερικών υδραγωγείων κλπ), την κατασκευή Διακλαδώσεων - Επεκτάσεων του δικτύου ύδρευσης και τις εργασίες πύκνωσης - αντικατάστασης δικλείδων σε περιοχές επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Modifications

Αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης είναι η ολοκλήρωση υποέργων της εργολαβίας.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-07-04
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Attention OfΕμμανουήλ Βοζαλής
AddressΤΣΙΜΙΣΚΗ 91
TownThessaloniki
Postal Code54622
Phone+30 2310966938
Fax+30 2310969426
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 22, 2022
This procedure is divided into 4 lots for external support in the fields of L1 ICT and operational projects, L2 administration, L3 legal/paralegal and L4 finance and quality. The objective...
View more
Deadline: Sep 13, 2022
Περιλαμβάνει δύο υποέργα ως εξής:• 1ο Υπο-έργο. Περιλαμβάνει τις εργασίες:Επέκταση του διαδρόμου (Runway) προς νότο κατά 300 m, διαμόρφωση ζωνών ασφαλείας και Resa, αναβάθμιση υφιστάμενου πεδίου ελιγμών, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών,...
View more
Deadline: Sep 28, 2022
Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ
View more