Σκοπός της μελέτης

Ο αντικειμενικός σκοπός της μελέτης αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Πάτμου.

Στο Δήμο της Πάτμου παρατηρείται αυξημένη τουριστική ανάπτυξη τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τα τελευταία έτη, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μεγάλη ζήτηση νερού. Θα πρέπει να εξετασθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μέτρων της Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα (Water Framework Directive 2000/60/EK), ένας συνδυασμός μέτρων προσανατολισμένος στην μείωση της ζήτησης (πρωτίστως με την μείωση των απωλειών) και στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Extended Title“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-08-05
New text:
2022-08-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-08-10
New text:
2022-09-01
Deadline Date2022-08-26
Publication Date2022-08-05
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
AddressΧΩΡΑ
TownPatmos
Postal Code85500
Phone+30 2247360303
Fax+30 2247360319
Class Code32441100
Class DescriptionTelemetry surveillance system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-07-04

Telemetry and control equipment

Σκοπός της μελέτης

Ο αντικειμενικός σκοπός της μελέτης αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Πάτμου.

Στο Δήμο της Πάτμου παρατηρείται αυξημένη τουριστική ανάπτυξη τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τα τελευταία έτη, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μεγάλη ζήτηση νερού. Θα πρέπει να εξετασθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μέτρων της Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα (Water Framework Directive 2000/60/EK), ένας συνδυασμός μέτρων προσανατολισμένος στην μείωση της ζήτησης (πρωτίστως με την μείωση των απωλειών) και στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Extended Title“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ”
Extended Description

Σκοπός της μελέτης

Ο αντικειμενικός σκοπός της μελέτης αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Πάτμου.

Στο Δήμο της Πάτμου παρατηρείται αυξημένη τουριστική ανάπτυξη τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τα τελευταία έτη, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μεγάλη ζήτηση νερού. Θα πρέπει να εξετασθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μέτρων της Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα (Water Framework Directive 2000/60/EK), ένας συνδυασμός μέτρων προσανατολισμένος στην μείωση της ζήτησης (πρωτίστως με την μείωση των απωλειών) και στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων της Μελέτης του Δήμου Πάτμου. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.736.766,00 € προ Φ.Π.Α. 24% ή 4.633.589,84 € με Φ.Π.Α. 24%.

Deadline Date2022-08-05
Publication Date2022-07-04
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value3736766.00
OrganisationΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
AddressΧΩΡΑ
TownPatmos
Postal Code85500
Phone+30 2247360303
Fax+30 2247360319
Class Code32441200
Class DescriptionTelemetry and control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 13, 2022
Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση –ανακατασκευή τμημάτων της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων της Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιπίδου & Μεσογείων αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ Περιφέρειας...
View more
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαιοειδών), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
View more
Deadline: Oct 3, 2022
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και να ικανοποιούνται οι αρχές της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.
View more