Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, na polu inwestycyjnym 6MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały wg MPZP). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie ulic Literackiej/Wiencka/Zawackiej/Poszwińskiego w Poznaniu, na działce o numerze ewidencyjnym 1/330, ark. 14, obręb Golęcin. Zakres prac budowlanych wchodzących w skład przedsięwzięcia obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (dalej jako „Inwestycja”). Niniejszy opis dotyczy tak zadania podstawowego jak też zadania objętego „prawem opcji”.

Extended TitleBudowa zespołu budynków mieszkalnych na polu inwestycyjnym 6MW przy ul. Literackiej w Poznaniu.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-09-19
New text:
2022-09-27
Section:
IV.2.6
Previous text:
2022-12-17
New text:
2022-12-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-09-19
New text:
2022-09-27
Deadline Date2022-09-27
Publication Date2022-09-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPoznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Attention OfJerzy Czapliński
Addressul. Konfederacka 4
TownPoznań
Postal Code60-281
Phone+48 618508321
Fax+48 618508300
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-09-06

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, na polu inwestycyjnym 6MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały wg MPZP). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie ulic Literackiej/Wiencka/Zawackiej/Poszwińskiego w Poznaniu, na działce o numerze ewidencyjnym 1/330, ark. 14, obręb Golęcin. Zakres prac budowlanych wchodzących w skład przedsięwzięcia obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (dalej jako „Inwestycja”). Niniejszy opis dotyczy tak zadania podstawowego jak też zadania objętego „prawem opcji”.

Extended TitleBudowa zespołu budynków mieszkalnych na polu inwestycyjnym 6MW przy ul. Literackiej w Poznaniu.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

c) instalacji samoczynnego oddymiania garażu podziemnego.

New text:

c) instalacji samoczynnego oddymiania garażu podziemnego zamkniętego, którego powierzchnia całkowita przekracza 1.500 m2.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-09-12
New text:
2022-09-19
Section:
IV.2.6
Previous text:
2022-12-10
New text:
2022-12-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-09-12
New text:
2022-09-19
Deadline Date2022-09-19
Publication Date2022-09-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPoznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Attention OfJerzy Czapliński
Addressul. Konfederacka 4
TownPoznań
Postal Code60-281
Phone+48 618508321
Fax+48 618508300
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-05

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, na polu inwestycyjnym 6MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały wg MPZP). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie ulic Literackiej/Wiencka/Zawackiej/Poszwińskiego w Poznaniu, na działce o numerze ewidencyjnym 1/330, ark. 14, obręb Golęcin. Zakres prac budowlanych wchodzących w skład przedsięwzięcia obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (dalej jako „Inwestycja”). Niniejszy opis dotyczy tak zadania podstawowego jak też zadania objętego „prawem opcji”.

Extended TitleBudowa zespołu budynków mieszkalnych na polu inwestycyjnym 6MW przy ul. Literackiej w Poznaniu.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, na polu inwestycyjnym 6MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały wg MPZP). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie ulic Literackiej/Wiencka/Zawackiej/Poszwińskiego w Poznaniu, na działce o numerze ewidencyjnym 1/330, ark. 14, obręb Golęcin. Zakres prac budowlanych wchodzących w skład przedsięwzięcia obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (dalej jako „Inwestycja”). Niniejszy opis dotyczy tak zadania podstawowego jak też zadania objętego „prawem opcji”.

Deadline Date2022-09-12
Publication Date2022-08-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPoznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Attention OfJerzy Czapliński
Addressul. Konfederacka 4
TownPoznań
Postal Code60-281
Phone+48 618508321
Fax+48 618508300
Class Code45211000
Class DescriptionConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2022
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu wykonawczego wystawy stałej w Villi Musica - docelowej siedzibie Muzeum Piaśnickiego przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie. Przedmiot zamówienia jest finansowany z dotacji celowej...
View more
Deadline: Oct 14, 2022
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki oraz przegląd, konserwacja i serwis systemu zarządzania systemami automatycznego sterowania BMS w budynkach C, D E, F, I Szpitala Uniwersyteckiego...
View more
Deadline: Oct 18, 2022
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym wraz z transportem oraz dzierżawa pomieszczeń...
View more