Υπόστρωμα διεγχειρητικής ρύθμισης θερμοκρασίας TEM 2

Extended TitleΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
Extended Description

Υπόστρωμα διεγχειρητικής ρύθμισης θερμοκρασίας TEM 2

Modifications

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 2 ΤΜΧ

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-11-30
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
Attention OfΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
AddressΕΓΝΑΤΙΑΣ 9
TownFlorina
Postal Code53100
Phone+30 2385350266
Fax+30 2385022175
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-30

Medical equipments

Συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου TEM 1

Extended TitleΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
Extended Description

Συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου TEM 1

Modifications

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 ΤΜΧ

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-11-30
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
Attention OfΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
AddressΕΓΝΑΤΙΑΣ 9
TownFlorina
Postal Code53100
Phone+30 2385350266
Fax+30 2385022175
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-30

Medical equipments

Ηλεκτρική κλίνη ΜΕΘ TEM 3

Extended TitleΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
Extended Description

Ηλεκτρική κλίνη ΜΕΘ TEM 3

Modifications

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΚΑΤΑ 90 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-11-30
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
Attention OfΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
AddressΕΓΝΑΤΙΑΣ 9
TownFlorina
Postal Code53100
Phone+30 2385350266
Fax+30 2385022175
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-30

Medical equipments

Βιντεολαρυγγοσκόπιο TEM 2

Extended TitleΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
Extended Description

Βιντεολαρυγγοσκόπιο TEM 2

Modifications

ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 2 ΤΜΧ

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-11-30
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
Attention OfΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
AddressΕΓΝΑΤΙΑΣ 9
TownFlorina
Postal Code53100
Phone+30 2385350266
Fax+30 2385022175
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-30

Medical equipments

Σετ ηλεκτρικής κλίνης νοσηλείας με τραπεζοτουαλέτα TEM 38

Extended TitleΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
Extended Description

Σετ ηλεκτρικής κλίνης νοσηλείας με τραπεζοτουαλέτα TEM 38

Modifications

ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 38 ΤΜΧ

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-11-30
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
Attention OfΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
AddressΕΓΝΑΤΙΑΣ 9
TownFlorina
Postal Code53100
Phone+30 2385350266
Fax+30 2385022175
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα...
View more
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου ,τηλεφωνικών συσκευών, καμερών και καταμετρητών χρημάτων και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , συντήρησης και προώθησης
View more
Deadline: Feb 2, 2023
Το έργο αφορά στη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αρχές του Εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών (παρ. 1.3).
View more