The aim of the contract is to develop a machine learning prototype tool in order to improve decision and planning processes of EGNOS and Galileo, the European Global Navigation Satellite Systems (EGNSS), operations and service provision.

Extended TitleMachine Learning for Improved EGNOS and Galileo Operations and Service Provision
Extended Description

Disclaimer: The description of scope of the machine learning for improved EGNOS and Galileo operations and service provision procurement procedure given below is only indicative, aimed at outlining the concept in broad terms. It is subject to adjustments and not to be considered final or binding.

The aim of the contract is to develop a prototype tool which, thanks to machine learning algorithms, helps to improve decision and planning processes of EGNOS and Galileo, the European Global Navigation Satellite Systems (EGNSS), for operations and service provision aspects.

As part of the contract, the following tasks will be requested:

— analysis and manipulation of the sources of data to make them ready for processing with machine learning techniques;

— design, development and delivery of a prototype tool implementing machine learning algorithm(s) allowing to make anomaly detection, recommendations and/or predictions in support to European Global Navigation Satellite System (EGNSS) operations and service provision decision making and planning processes.

The scope of the procurement will also cover the provision of engineering support services.

The contract may involve access to, handling and/or storage of classified information, which is subject to the security rules for protecting EU classified information (EUCI) laid down in Decision (EU, Euratom) 2015/444 and to the Decision’s implementing rules.

Publication Date2022-08-12
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value1000000.00
OrganisationEuropean Union Agency for the Space Programme (EUSPA)
AddressJanovskeho 438/2
TownPrague
Postal Code170 00
Class Code72222300
Class DescriptionInformation technology services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy v 1. NP pavilonu B4, spočívající v stavebně dispozičních úpravách stávajících prostor pro zřízení operačního sálu pro robotické operace.Kódy CPV:450000007 ...
View more
Deadline: Oct 20, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby I/35 mezi obcemi Lešná-Palačov (kategorie S24,5/100, délka 5,2km), rekonstrukce dálnice D48 Dub-Palačov (kategorie R25,5/100, délka 3,7km) a vybudování nové mimoúrovňové křižovatky dálnice D48...
View more
Hlavní trasa je navržena v kategorii R25,5/100 podle nové ČSN 73601, délky 4,910 km. Silnice převezme převážnou část současného dopravního zatížení silnice I/6. Na obou vzájemných kříženích s hlavní trasou...
View more