Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajících bytových domů.

Projekt řeší energetické úspory objektu, a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení podlahy půdy na objektu 1071/9

Extended TitleIROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Oblá 7 a 9
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

§79 odst. 2 písm. a): seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; §79 odst. 2 písm. d): osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům; §79 odst. 2 písm. e) popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum;§79 odst. 2 písm. h):opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky; §79 odst. 2 písm. i)

New text:

§79 odst. 2 písm. a): seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; §79 odst. 2 písm. d): osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům; §79 odst. 2 písm. h):opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky; §79 odst. 2 písm. i)

Section:
III.1.3
Previous text:

§79 odst. 2 písm. a):3 staveb provedení zateplení budov zateplovacím systémem (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV). Každá z těchto staveb musí být v objemu min. 6 mil. Kč bez DPH/1 stavba; §79 odst. 2 písm. d): pro osoby 1 stavbyvedoucí (min. střední vzdělání s mat. zkouškou, stav. směru, autorizace Pozemní stavby, praxe v pozici stavbyvedoucího min. 5 let, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího s vedením min. 3 staveb provedení stavebních prací na stávající budově (rekonstrukce, modernizace, přestavba apod., nikoli novostavba) v pozici stavbyvedoucího, a to budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV. Každá z těchto staveb musela být ve finančním objemu min. 6 mil. Kč bez DPH. Minimálně 1 stavba musela být provedena dodavatelem, který podává nabídku (tj. stavbyvedoucí musel být v době realizace v pracovněprávním poměru s dodavatelem - účastníkem).osvědčení vydané výrobcem či dodavatelem zateplovacího systému, který je předmětem nabídky, vystaveného na jméno příslušné osoby), 1 zástupce stavbyvedoucího (min. střední vzdělání s mat. zkouškou, stav. směru, autorizace Pozemní stavby, praxe v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího min. 3 let, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího s vedením min. 3 staveb provedení stavebních prací na stávající budově (rekonstrukce, modernizace, přestavba apod., nikoli novostavba), a to budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV. Každá z těchto staveb musela být ve finančním objemu min. 6 mil. Kč bez DPH. Minimálně 1 stavby musela být provedena dodavatelem, který podává nabídku (tj. stavbyvedoucí musel být v době realizace v pracovněprávním poměru s dodavatelem - účastníkem). osvědčení vydané výrobcem či dodavatelem zateplovacího systému, který je předmětem nabídky, vystaveného na jméno příslušné osoby); §79 odst. 2 písm. e): ISO řady 9000 pozemní stavby; §79 odst. 2 písm. h):systém environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) nebo norma řady EN ISO 14001 nebo jiný systém environmentálního řízení uznaný v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie; §79 odst. 2 písm. i): min. 10 zaměstnanců v každém z posledních 3 roků. Z celkového počtu zaměstnanců muselo být průměrně min. 8 stavebních dělníků (či pozice obdobné)

New text:

§79 odst. 2 písm. a):3 staveb provedení zateplení budov zateplovacím systémem (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV). Každá z těchto staveb musí být v objemu min. 6 mil. Kč bez DPH/1 stavba; §79 odst. 2 písm. d): pro osoby 1 stavbyvedoucí (min. střední vzdělání s mat. zkouškou, stav. směru, autorizace Pozemní stavby, praxe v pozici stavbyvedoucího min. 5 let, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího s vedením min. 3 staveb provedení stavebních prací na stávající budově (rekonstrukce, modernizace, přestavba apod., nikoli novostavba) v pozici stavbyvedoucího, a to budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV. Každá z těchto staveb musela být ve finančním objemu min. 6 mil. Kč bez DPH. Minimálně 1 stavba musela být provedena dodavatelem, který podává nabídku (tj. stavbyvedoucí musel být v době realizace v pracovněprávním poměru s dodavatelem - účastníkem).osvědčení vydané výrobcem či dodavatelem zateplovacího systému, který je předmětem nabídky, vystaveného na jméno příslušné osoby), 1 zástupce stavbyvedoucího (min. střední vzdělání s mat. zkouškou, stav. směru, autorizace Pozemní stavby, praxe v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího min. 3 let, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího s vedením min. 3 staveb provedení stavebních prací na stávající budově (rekonstrukce, modernizace, přestavba apod., nikoli novostavba), a to budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV. Každá z těchto staveb musela být ve finančním objemu min. 6 mil. Kč bez DPH. Minimálně 1 stavby musela být provedena dodavatelem, který podává nabídku (tj. stavbyvedoucí musel být v době realizace v pracovněprávním poměru s dodavatelem - účastníkem). osvědčení vydané výrobcem či dodavatelem zateplovacího systému, který je předmětem nabídky, vystaveného na jméno příslušné osoby); §79 odst. 2 písm. h):systém environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) nebo norma řady EN ISO 14001 nebo jiný systém environmentálního řízení uznaný v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie; §79 odst. 2 písm. i): min. 10 zaměstnanců v každém z posledních 3 roků. Z celkového počtu zaměstnanců muselo být průměrně min. 8 stavebních dělníků (či pozice obdobné)

Section:
III.1.1
Previous text:

§77 odst. 1:předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; §77 odst. 2 písm. a): živnostenské oprávnění pro živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“; §77 odst. 2 písm. c): Osvědčení o autorizaci pro obory:„Pozemní stavby“; §77 odst. 2 písm. c): oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky týkající se montáže vyhrazených elektrických zařízení v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů; - blíže viz zadávací dokumentace

New text:

§77 odst. 1:předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; §77 odst. 2 písm. a): živnostenské oprávnění pro živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“; §77 odst. 2 písm. c): Osvědčení o autorizaci pro obory:„Pozemní stavby“; §77 odst. 2 písm. c): oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky týkající se montáže vyhrazených elektrických zařízení v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů nebo původního zákona 174/1968 Sb., zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů; - blíže viz zadávací dokumentace

Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-09-16
New text:
2022-09-27
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-09-16
New text:
2022-09-27
Deadline Date2022-09-27
Publication Date2022-08-31
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStatutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Attention OfIng. Jiří Zapletal
AddressPřemyslovců 63
TownOstrava
Postal Code709 06
Phone+420 774883284
Class Code45211000
Class DescriptionConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-16

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajících bytových domů.

Projekt řeší energetické úspory objektu, a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení podlahy půdy na objektu 1071/9

Extended TitleIROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Oblá 7 a 9
Extended Description

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajících bytových domů.

Projekt řeší energetické úspory objektu, a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení podlahy půdy na objektu 1071/9

Deadline Date2022-09-16
Publication Date2022-08-16
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStatutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Attention OfIng. Jiří Zapletal
AddressProkešovo náměstí 1803/8
TownOstrava
Postal Code70200
Phone+420 774883284
Class Code45211000
Class DescriptionConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy v 1. NP pavilonu B4, spočívající v stavebně dispozičních úpravách stávajících prostor pro zřízení operačního sálu pro robotické operace.Kódy CPV:450000007 ...
View more
Deadline: Oct 20, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby I/35 mezi obcemi Lešná-Palačov (kategorie S24,5/100, délka 5,2km), rekonstrukce dálnice D48 Dub-Palačov (kategorie R25,5/100, délka 3,7km) a vybudování nové mimoúrovňové křižovatky dálnice D48...
View more
Hlavní trasa je navržena v kategorii R25,5/100 podle nové ČSN 73601, délky 4,910 km. Silnice převezme převážnou část současného dopravního zatížení silnice I/6. Na obou vzájemných kříženích s hlavní trasou...
View more