Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej i balkonowej w lokalach mieszkalnych i w lokalu użytkowym oraz renowacja zabudowy drewnianej wokół stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej.

Extended TitleWymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-09-13
New text:
2022-09-22
Section:
IV.2.6
Previous text:
2022-11-11
New text:
2022-11-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-09-13
New text:
2022-09-22
Deadline Date2022-09-22
Publication Date2022-09-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Attention OfJoanna Kolaszyńska
AddressLipnicka 26
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334990633
Fax+48 334990611
Class Code45400000
Class DescriptionBuilding completion work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-17

Joinery work

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej i balkonowej w lokalach mieszkalnych i w lokalu użytkowym oraz renowacja zabudowy drewnianej wokół stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej.

Extended TitleWymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej i balkonowej w lokalach mieszkalnych i w lokalu użytkowym oraz renowacja zabudowy drewnianej wokół stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej.

2. Obiekt znajduje się w Bielsku Białej w centrum miasta na styku ulic Norberta Barlickiego i Księdza Stanisława Stojałowskiego w pierzei ulic. Obiekt z przełomu XIX i XX wieku wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bialsko-Biała, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obiekt stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 07.02.1987 r Kl.IV.5340/14.87 A-479/89 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej.

3. Budynek przy ul. Norberta Barlickiego nr 1 jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, mieszkalnym z usytuowanymi na parterze lokalami usługowymi (15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 475,78 m2 oraz 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 397,72 m2), częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej, kryty dachem dwuspadowym z więźbą dachowa drewnianą. Elewacje tynkowane, z detalem architektonicznym w postaci boni parteru i piętra, gzymsów międzykondygnacyjnych i gzymsu wieńczącego oraz opasek okiennych profilowanych z podokiennikami i nadokiennikami na podporach. Ponadto w części narożnej nad oknami ostatniej kondygnacji występują wyrobione w tynku ozdobne girlandy o motywie roślinnym charakterystycznym dla epoki secesji. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa zróżnicowana w zależności od pomieszczenia i krosnowa w partii strychowej.

4. Obecnie na obiekcie przy ul. Norberta Barlickiego 1 na postawie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr 1107/2020 z dn. 02.12.2020 r trwa remont konserwatorski budynku wraz z przebudową kominów i pomieszczeń higieniczno-sanitamych oraz demontażem instalacji obejmujących m.in.: izolację wodochronną ścian zagłębionych w gruncie, ocieplenie stropu nad piwnicą poprzez natrysk wełny mineralnej, modernizację instalacji odgromowej, rozebranie i wykonanie nowych kominów dachowych wraz z dobudową nowych kanałów, wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, adaptacją pomieszczenia w piwnicy pod węzeł cieplny, rozebranie istniejących pieców kaflowych, wraz z odtworzeniem warstw podłogi w miejscu tego wymagającym, wykonanie prac towarzyszących tj. odtworzenie tynków i powłok malarskich wewnątrz budynku po zakończeniu robót związanych z wymianą stolarki okiennej, modyfikacją instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wod-kan., remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wod-kan oraz instalacji elektrycznej, modyfikacja instalacji domofonowej, wykonanie instalacji zbiorczej RTV i SAT.

5. Prace będą wykonywane na podstawie Pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków BB/412/ 2022 z dnia 9.06.2022 r., które zostaje udostępnione jako część Dokumentacji Technicznej, która stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Deadline Date2022-09-13
Publication Date2022-08-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Attention OfJoanna Kolaszyńska
AddressLipnicka 26
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334990633
Fax+48 334990611
Class Code45421000
Class DescriptionJoinery work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 26, 2022
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu części Oddziału Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii ...
View more
Deadline: Oct 26, 2022
Remont budynku położonego przy ul. Krasińskiego 46 we Wrocławiu.
View more
Deadline: Oct 28, 2022
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Norberta Barlickiego 3 w Bielsku-Białej. Remont budynku podzielono na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja etapu I, w ramach którego...
View more