Αντικείμενο της Σύμβασης είναι αντικατάσταση του εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης με σύγχρονο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (τεχνολογίας ELV LED), συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστών σηματοδότησης ELV, φωτεινών σηματοδοτών ELV LED, συσκευών ζήτησης ΕLV με κατάλληλα ακουστικά και απτικά συστήματα, φωτεινών σηματοδοτών καταμέτρησης απομείναντα χρόνου πρασίνου για πεζούς (Pedestrian Countdown Timers) τύπου ELV LED και άλλου σχετικού εξοπλισμού σε φωτοελεγχόμενες συμβολές και διαβάσεις πεζών τύπου Pelican στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Η Σύμβασης επίσης περιλαμβάνει υποστηρικτικά τεχνικές / κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης μικρής κλίμακας όπως σκάμματα, φρεάτια, αντικατάσταση ιστών κ.ά. (για τις οποίες υπάρχει περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων 6 μήνες) καθώς και δικαίωμα προαίρεσης για εκπαίδευση αρμόδιων Λειτουργών στη ρύθμιση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού.

Extended TitleΠρομήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης με σύγχρονο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, Αρ. Διαγωνισμού PS/28/2022/G(O)
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-09-23
New text:
2022-10-13
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-09-23
New text:
2022-10-13
Deadline Date2022-10-13
Publication Date2022-09-27
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΤμήμα Δημοσίων Έργων
Attention OfΠαναγιώτης Θρασυβούλου
AddressΛεωφόρος Στροβόλου 165
TownNicosia
Postal Code2048
Phone+357 22806653
Fax+357 22498935
Class Code45316212
Class DescriptionInstallation of traffic lights
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-09-09

Traffic lights

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι αντικατάσταση του εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης με σύγχρονο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (τεχνολογίας ELV LED), συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστών σηματοδότησης ELV, φωτεινών σηματοδοτών ELV LED, συσκευών ζήτησης ΕLV με κατάλληλα ακουστικά και απτικά συστήματα, φωτεινών σηματοδοτών καταμέτρησης απομείναντα χρόνου πρασίνου για πεζούς (Pedestrian Countdown Timers) τύπου ELV LED και άλλου σχετικού εξοπλισμού σε φωτοελεγχόμενες συμβολές και διαβάσεις πεζών τύπου Pelican στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Η Σύμβασης επίσης περιλαμβάνει υποστηρικτικά τεχνικές / κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης μικρής κλίμακας όπως σκάμματα, φρεάτια, αντικατάσταση ιστών κ.ά. (για τις οποίες υπάρχει περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων 6 μήνες) καθώς και δικαίωμα προαίρεσης για εκπαίδευση αρμόδιων Λειτουργών στη ρύθμιση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού.

Extended TitleΠρομήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης με σύγχρονο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, Αρ. Διαγωνισμού PS/28/2022/G(O)
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-09-23
New text:
2022-09-29
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-09-23
New text:
2022-09-29
Deadline Date2022-09-29
Publication Date2022-09-09
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΤμήμα Δημοσίων Έργων
Attention OfΠαναγιώτης Θρασυβούλου
AddressΛεωφόρος Στροβόλου 165
TownNicosia
Postal Code2048
Phone+357 22806653
Fax+357 22498935
Class Code45316212
Class DescriptionInstallation of traffic lights
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-17

Traffic lights

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι αντικατάσταση του εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης με σύγχρονο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (τεχνολογίας ELV LED), συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστών σηματοδότησης ELV, φωτεινών σηματοδοτών ELV LED, συσκευών ζήτησης ΕLV με κατάλληλα ακουστικά και απτικά συστήματα, φωτεινών σηματοδοτών καταμέτρησης απομείναντα χρόνου πρασίνου για πεζούς (Pedestrian Countdown Timers) τύπου ELV LED και άλλου σχετικού εξοπλισμού σε φωτοελεγχόμενες συμβολές και διαβάσεις πεζών τύπου Pelican στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Η Σύμβασης επίσης περιλαμβάνει υποστηρικτικά τεχνικές / κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης μικρής κλίμακας όπως σκάμματα, φρεάτια, αντικατάσταση ιστών κ.ά. (για τις οποίες υπάρχει περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων 6 μήνες) καθώς και δικαίωμα προαίρεσης για εκπαίδευση αρμόδιων Λειτουργών στη ρύθμιση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού.

Extended TitleΠρομήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης με σύγχρονο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, Αρ. Διαγωνισμού PS/28/2022/G(O)
Extended Description

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι αντικατάσταση του εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης με σύγχρονο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (τεχνολογίας ELV LED), συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστών σηματοδότησης ELV, φωτεινών σηματοδοτών ELV LED, συσκευών ζήτησης ΕLV με κατάλληλα ακουστικά και απτικά συστήματα, φωτεινών σηματοδοτών καταμέτρησης απομείναντα χρόνου πρασίνου για πεζούς (Pedestrian Countdown Timers) τύπου ELV LED και άλλου σχετικού εξοπλισμού σε φωτοελεγχόμενες συμβολές και διαβάσεις πεζών τύπου Pelican στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Η Σύμβασης επίσης περιλαμβάνει υποστηρικτικά τεχνικές / κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης μικρής κλίμακας όπως σκάμματα, φρεάτια, αντικατάσταση ιστών κ.ά. (για τις οποίες υπάρχει περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων 6 μήνες) καθώς και δικαίωμα προαίρεσης για εκπαίδευση αρμόδιων Λειτουργών στη ρύθμιση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού.

Deadline Date2022-09-23
Publication Date2022-08-17
CountryCyprus
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1045000.00
OrganisationΤμήμα Δημοσίων Έργων
Attention OfΠαναγιώτης Θρασυβούλου
AddressΛεωφόρος Στροβόλου 165
TownNicosia
Postal Code2048
Phone+357 22806653
Fax+357 22498935
Class Code34996100
Class DescriptionTraffic lights
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 25, 2022
Το Έργο αφορά την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, Τμήμα από Ανάγεια (7ο χιλιόμετρο) μέχρι Αγροκηπιά (15ο χιλιόμετρο) μήκους περίπου 8.1 χλμ. Το Έργο περιλαμβάνει Αυτοκινητόδρομο τεσσάρων (4) λωρίδων κυκλοφορίας με...
View more
Deadline: Oct 31, 2022
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 47 αυτόματων θαλάμων συγκέντρωσης αερίων που εκπέμπονται από το έδαφος με στόχο τον υπολογισμό των συντελεστών εκπομπής των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο...
View more
Deadline: Nov 7, 2022
Διαγωνισμός για την αγορά Αναλωσίμων για τις Ανάγκες του Εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής του Γ.Ν. Λευκωσίας A.O. 41-22
View more