Zadavatel zvažuje rekonstrukci městského stadionu za účelem zajištění odpovídajícího sportovního zázemí ve městě Kuřim.

Primárním účelem předběžné tržní konzultace je ověření vhodnosti zvažované technické kvalifikace a dalších zadávacích podmínek připravované Veřejné zakázky. Verifikace vybraných podmínek bude probíhat především pomocí dotazníku, který Zadavatel zašle potenciálním dodavatelům, kteří projeví zájem účastnit se předběžné tržní konzultace a to nejpozději do 26.9.2022 do 10:00 hod.

Více informací na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/kurim .

Extended TitlePředběžná tržní konzultace - městský stadion Kuřim
Extended Description

Zadavatel připravuje předběžnou tržní konzultaci, která bude vedená s cílem připravit zadávací podmínky a informovat v úvahu přicházející dodavatele o záměrech a požadavcích Zadavatele na plnění veřejné zakázky „Městský stadion Kuřim“, jejímž předmětem budou stavební práce směřující ke komplexní rekonstrukci městského stadionu v Kuřimi.

Primárním účelem předběžné tržní konzultace je ověření vhodnosti zvažované technické kvalifikace a dalších zadávacích podmínek připravované Veřejné zakázky. Verifikace vybraných podmínek bude probíhat především pomocí dotazníku, který Zadavatel zašle potenciálním dodavatelům, kteří projeví zájem účastnit se předběžné tržní konzultace a to nejpozději do 26.9.2022 do 10:00 hod.

Více informací na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/kurim .

Publication Date2022-09-23
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMěsto Kuřim
Attention OfMgr. Ing. Matúš Holubkovič, advokát
AddressJungmannova 968/75
TownKuřim
Postal Code66434
Phone+420 545423424
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem veřejné zakázky je obnova zámku Červená Řečice.Bližší podmínky plnění předmětu veřejné zakázky se řídí smlouvou o dílo, jejíž vzor tvoří přílohu C zadávací dokumentace, částí projektové dokumentace, která tvoří...
View more
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Opavsko po dobu deseti dopravních let...
View more
Jednalo se o otevřené řízení na stavební práceStávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se...
View more