Tűzszimulációs ház kivitelezése a 2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlanon.

Extended TitleTűzszimulációs ház kivitelezése II.
Extended Description

1 db tűzszimulációs ház építése. Bruttó alapterület: 110,65 m2. Az építmény hasznos alapterülete: fszt.: 81,86 m2, em.: 63,88 m2, tetőtér: 14,82 m2.

Funkció leírása: Az épület egy kétszintes ház mása, amelyben megtalálható minden olyan helyiség, ami tűzoltás és katasztrófaelhárítás szempontjából legtöbbször előfordulhat, mint potenciális beavatkozási feladat. A földszinten garázs, illetve a gázmérő helyiségek, valamint az emeleti szintre vezető lépcsőház tüzeit és annak oltását lehet szimulálni.

A felső emeleti szinten egy tipikus lakás lesz kialakítva, konyhával, konyhai berendezésekkel és szobákkal. Ezen a szinten lehet szimulálni a „Flash Over” jelenséget is.

Az épületen belüli szobákban, helyiségekben kell telepíteni a tűzhelyszíneket. Minden kiképző helyiség legalább két menekülési útvonallal lesz ellátva. Az emeleti szint több helyiségéhez erkély csatlakozni. Az épülethez külső lépcső kerül kialakításra az erkély környezetében, mely külső megközelítést biztosít az emeleti szinthez és a tetőhöz.

Minden kiképző helyiségben kiépítésre kerül tűzivíz elvezető rendszer. Az épület tartalmazza az összes alapvető, lakásra jellemző elektronikát, világítást, a betáplálásokat és világítási védelmet.

A tűzszimulációs ház környezetében kiépül 3 db gyakorló tűzcsap, illetve az épület környezetében a megfelelő méretű (min. 12,0 m széles), szilárd burkolattal ellátott tűzoltási felvonulási terület.

A szimulációhoz szükséges vezérlés, gépészet, technológia kiépítése NEM AJÁNLATTEVŐ FELADATA.

Főbb munkanemek:

- építészeti, statikai munkák (zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés)

- elektromos munkák (erősáram)

- épületgépészeti munkák

- külső munkák (földmunka, útépítés, szegélyépítés, védőcső kiépítése, gáztartály telepítése)

- külső közmű (terület előkészítés, vízvezeték építése, csapadékvíz csatorna építése)

Az épület alapozása a talajmechanikai szakvéleménynek megfelelő helyszíni, földpartok közé öntött vasbeton sávalapozás. Összes betonmennyiség: 102,65 m3.

Az épület felmenő szerkezetei statikailag méretezett 30 cm vastag vasbeton falak, melyekbe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 164,71 m3.

Az épület tetőszerkezetei statikailag méretezett 20 és 30 cm vastag vasbeton lemezek, melybe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 67,07 m3.

Tetőfedés: Fémlemezfedés:

Teljes felületű aljzatra 0,7 mm vastag bevonatolt alumínium lemezből készített, építészterv szerinti korc tengelytávolságú, géppel előprofilozott lemezsávokból készített kettős állókorcos fémlemezfedés, hófogók, felépítmények mögött 1.5 m hosszon tömített korcokkal, szélszívásra méretezett álló- és mozgófércekkel rögzítve. 152,08 m2

Talajon fekvő padló hőszigetelése EPS 150 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés. Talajon fekvő padló talajnedvesség elleni szigetelése legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva. Üzemi- használati víz elleni bevonatszigetelés 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés, 2 rétegben fölhordva, a második rétegben lúgálló üvegszövet ágyazásával. Padló: Ipari beton padló + aljzatbeton egyben, 2 mm kéregerősítéssel, csiszolva. Min. C25/30, acél szálerősítés 25 kg/m3. Kéregerősítés 2-3 mm kvarchomok. 192,77 m2. Felületvédelem 2 réteg alapozó gyantával. A padló burkolatnak nagy hőterhelést és hirtelen gyors hőingadozást kell kibírnia, valamint a nagy mennyiségű oltóvíz hatásának. Oltóvíz elvezetése összefolyón keresztül.

A teljesítés helye szerinti ingatlanon az AK által kötött vállalkozási szerződés eredményeként jelenleg egy tűzoltólaktanya kivitelezése zajlik, így a nyertes AT-nek az organizációt és a szerződést e körülményre tekintettel kell megszerveznie és teljesítenie. AK továbbá olyan tűzszimulációs eszközöket vásárolt, illetve rendelt meg, amelyek beépítésére és beüzemelésére a közbeszerzés tárgya szerinti Létesítményben kerül sor, így a nyertes AT köteles a tűzszimulációs eszközök beszállítójával, beüzemelőjével fokozottan együttműködni.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a szerződés teljesítéséhez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, hatósági előírás vagy a nyertes AT sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási és egyéb szükséges feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

A szerződéses feladatra a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részletterv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.

A nyertes AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden olyan mérnöki, dokumentálási és egyéb feladat ellátása (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott szerződéses feladat teljes körű megvalósításához - kivitelezéséhez - szükséges.

Karakterkorlátozás miatt folytatás: VI.4.3. pontban.

Publication Date2022-10-18
CountryHungary
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Attention OfPénzes Anikó
AddressMogyoródi Út 43
TownBudapest
Postal Code1149
Phone+36 208200571
Fax+36 14694137
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-09-23

Construction work

Tűzszimulációs ház kivitelezése a 2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlanon.

Extended TitleTűzszimulációs ház kivitelezése II.
Extended Description

1 db tűzszimulációs ház építése. Bruttó alapterület: 110,65 m2. Az építmény hasznos alapterülete: fszt.: 81,86 m2, em.: 63,88 m2, tetőtér: 14,82 m2.

Funkció leírása: Az épület egy kétszintes ház mása, amelyben megtalálható minden olyan helyiség, ami tűzoltás és katasztrófaelhárítás szempontjából legtöbbször előfordulhat, mint potenciális beavatkozási feladat. A földszinten garázs, illetve a gázmérő helyiségek, valamint az emeleti szintre vezető lépcsőház tüzeit és annak oltását lehet szimulálni.

A felső emeleti szinten egy tipikus lakás lesz kialakítva, konyhával, konyhai berendezésekkel és szobákkal. Ezen a szinten lehet szimulálni a „Flash Over” jelenséget is.

Az épületen belüli szobákban, helyiségekben kell telepíteni a tűzhelyszíneket. Minden kiképző helyiség legalább két menekülési útvonallal lesz ellátva. Az emeleti szint több helyiségéhez erkély csatlakozni. Az épülethez külső lépcső kerül kialakításra az erkély környezetében, mely külső megközelítést biztosít az emeleti szinthez és a tetőhöz.

Minden kiképző helyiségben kiépítésre kerül tűzivíz elvezető rendszer. Az épület tartalmazza az összes alapvető, lakásra jellemző elektronikát, világítást, a betáplálásokat és világítási védelmet.

A tűzszimulációs ház környezetében kiépül 3 db gyakorló tűzcsap, illetve az épület környezetében a megfelelő méretű (min. 12,0 m széles), szilárd burkolattal ellátott tűzoltási felvonulási terület.

A szimulációhoz szükséges vezérlés, gépészet, technológia kiépítése NEM AJÁNLATTEVŐ FELADATA.

Főbb munkanemek:

- építészeti, statikai munkák (zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés)

- elektromos munkák (erősáram)

- épületgépészeti munkák

- külső munkák (földmunka, útépítés, szegélyépítés, védőcső kiépítése, gáztartály telepítése)

- külső közmű (terület előkészítés, vízvezeték építése, csapadékvíz csatorna építése)

Az épület alapozása a talajmechanikai szakvéleménynek megfelelő helyszíni, földpartok közé öntött vasbeton sávalapozás. Összes betonmennyiség: 102,65 m3.

Az épület felmenő szerkezetei statikailag méretezett 30 cm vastag vasbeton falak, melyekbe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 164,71 m3.

Az épület tetőszerkezetei statikailag méretezett 20 és 30 cm vastag vasbeton lemezek, melybe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 67,07 m3.

Tetőfedés: Fémlemezfedés:

Teljes felületű aljzatra 0,7 mm vastag bevonatolt alumínium lemezből készített, építészterv szerinti korc tengelytávolságú, géppel előprofilozott lemezsávokból készített kettős állókorcos fémlemezfedés, hófogók, felépítmények mögött 1.5 m hosszon tömített korcokkal, szélszívásra méretezett álló- és mozgófércekkel rögzítve. 152,08 m2

Talajon fekvő padló hőszigetelése EPS 150 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés. Talajon fekvő padló talajnedvesség elleni szigetelése legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva. Üzemi- használati víz elleni bevonatszigetelés 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés, 2 rétegben fölhordva, a második rétegben lúgálló üvegszövet ágyazásával. Padló: Ipari beton padló + aljzatbeton egyben, 2 mm kéregerősítéssel, csiszolva. Min. C25/30, acél szálerősítés 25 kg/m3. Kéregerősítés 2-3 mm kvarchomok. 192,77 m2. Felületvédelem 2 réteg alapozó gyantával. A padló burkolatnak nagy hőterhelést és hirtelen gyors hőingadozást kell kibírnia, valamint a nagy mennyiségű oltóvíz hatásának. Oltóvíz elvezetése összefolyón keresztül.

A teljesítés helye szerinti ingatlanon az AK által kötött vállalkozási szerződés eredményeként jelenleg egy tűzoltólaktanya kivitelezése zajlik, így a nyertes AT-nek az organizációt és a szerződést e körülményre tekintettel kell megszerveznie és teljesítenie. AK továbbá olyan tűzszimulációs eszközöket vásárolt, illetve rendelt meg, amelyek beépítésére és beüzemelésére a közbeszerzés tárgya szerinti Létesítményben kerül sor, így a nyertes AT köteles a tűzszimulációs eszközök beszállítójával, beüzemelőjével fokozottan együttműködni.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a szerződés teljesítéséhez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, hatósági előírás vagy a nyertes AT sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási és egyéb szükséges feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

A szerződéses feladatra a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részletterv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.

A nyertes AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden olyan mérnöki, dokumentálási és egyéb feladat ellátása (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott szerződéses feladat teljes körű megvalósításához - kivitelezéséhez - szükséges.

Karakterkorlátozás miatt folytatás: VI.4.3. pontban.

Deadline Date2022-10-20
Publication Date2022-09-23
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Attention OfPénzes Anikó
AddressMogyoródi Út 43
TownBudapest
Postal Code1149
Phone+36 208200571
Fax+36 14694137
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2022
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a dinamikus beszerzési rendszer (továbbiakban: DBR) időtartama alatti (24 hónap), előirányozott teljes mennyiségetI. rész: mindösszesen nettó 43...
View more
Deadline: Dec 19, 2022
Nagymacsi bekötőút és hozzá kapcsolódó egyéb utak, csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvíz- és vízvezeték rendszer, hírközlési hálózat, kisfeszültségű elektromos hálózat, közvilágítás és szénhidrogén vezeték rendszer kivitelezési munkáinak elvégzése
View more
Deadline: Mar 20, 2023
Keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szennyvíztisztító telepein kezelt mindenkori szennyvíziszap kezeléséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása tárgyában1. rész: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap sűrítéséhez...
View more