Remont budynku położonego przy ul. Krasińskiego 46 we Wrocławiu.

Extended TitleRemont budynku położonego przy ul. Krasińskiego 46 we Wrocławiu
Extended Description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) wymianę stolarki w częściach wspólnych budynku – na klatce schodowej, piwnicy i strychu,

2) wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,

3) budowę pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,

4) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła w lokalach,

b) montaż instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

c) remont instalacji zimnej wody i kanalizacji,

d) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologii) w budynku zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym,

e) budowę na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dwufunkcyjnego węzła cieplnego (technologii) w budynku.

5) wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców” wraz z wzorami tablic.

Publication Date2022-11-23
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value327830.01
OrganisationZarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Attention OfEdyta Filio
Addressul. św. Elżbiety 3
TownWrocław
Postal Code50-111
Phone+48 3328145
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 12, 2022
Przedmiotem umowy jest:1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym wielorodzinnej mieszanej, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Stargard,...
View more
Dostawa kompletu kamer, systemu miksowania obrazu oraz streamingu, ekrany i pozostałych elementów systemu digital signage. Urządzenia należy zamontować, połączyć, uruchomić, zaprogramować.Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego systemu.
View more
Deadline: Dec 28, 2022
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyn Zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie koncentratu mineralnego cieczy hydraulicznej typu HFA-E.2. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35) ustawy Pzp.3. Szczegółowy...
View more