- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;

- het verrichten van grondwerk;

- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

(Perceel 6

- het opnemen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;

- het herstraten/herstellen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;)

- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;

- het onderhoud aan hekwerken;

- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);

- het herstellen van overig straatmeubilair;

- het toepassen van verkeersmaatregelen;

- het informatieverstekken aan gebruikers;

- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Extended TitleRaamovereenkomst 7 percelen, SRU-00-22-161-D01 Dagelijks Verzorgend Onderhoud civiel Almere 2023-2026
Extended Description

Conform selectieleidraad.

Deadline Date2022-12-19
Publication Date2022-09-28
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Almere
Attention OfP.J.G. van den Pol
AddressStadhuisplein 1
TownAlmere
Postal Code1315HR
Phone+31 655295395
Class Code45432112
Class DescriptionLaying of paving
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De gemeenten Groningen en Midden-Groningen verkennen de markt om tot een goede inkoopstrategie en tot het afsluiten van één of meerdere contracten te komen. Hierdoor krijgt de markt de kans...
View more
Deadline: Jan 17, 2023
De aanbestedingsprocedure heeft betrekking op het leveren en meerjarig onderhouden van twee complete, elektrische huisvuilwagens voor gemeente Oosterhout. Gemeente Oosterhout is opdrachtgever en besteedt de opdracht aan volgens de Europese openbare procedure. Iedere vorm...
View more
Deadline: Dec 16, 2022
De opdracht betreft het prestatiegericht verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Amersfoort. De totale scope voor de verduurzamingsopgave is de kernportefeuille van de gemeente Amersfoort. Het prestatiegericht verduurzamen...
View more