Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca a budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Extended TitlePrzebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-11-03
New text:
2022-11-29
Section:
IV.2.6
Previous text:
2023-01-31
New text:
2023-02-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-11-03
New text:
2022-11-29
Deadline Date2022-11-29
Publication Date2022-11-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Attention OfMarta Kwapisz
Addressul. Ofiar Oświęcimskich 36
TownWrocław
Postal Code50-059
Phone+48 717710900
Fax+48 717710904
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-11

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca a budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Extended TitlePrzebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-11-03
New text:
2022-11-22
Section:
IV.2.6
Previous text:
2023-01-31
New text:
2023-02-19
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-11-03
New text:
2022-11-22
Deadline Date2022-11-22
Publication Date2022-11-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Attention OfMarta Kwapisz
Addressul. Ofiar Oświęcimskich 36
TownWrocław
Postal Code50-059
Phone+48 717710900
Fax+48 717710904
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-04

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca a budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Extended TitlePrzebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:(...)

2.2.Projektant branży drogowej - (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej)

posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu

składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie budowy lub

przebudowy ulicy klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m w terenie miejskim oraz posiadający

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub

zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz

2.3.Projektant branży elektrycznej – (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej),

posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu

składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie opracowania

części instalacyjnej projektu sygnalizacji świetlnej obejmującej co najmniej trzy wloty na skrzyżowaniu w

terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub

uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub zgodnie z

wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

New text:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (...)

2.2.Projektant branży drogowej - (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej)

posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu

składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie budowy lub

przebudowy ulicy klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m w terenie miejskim oraz posiadający

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub

zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz

2.3.Projektant branży elektrycznej – (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej),

posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu

składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie opracowania

części instalacyjnej projektu sygnalizacji świetlnej obejmującej co najmniej trzy wloty na skrzyżowaniu w

terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub

uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub zgodnie z

wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-11-03
New text:
2022-11-15
Section:
IV.2.6
Previous text:
2023-01-31
New text:
2023-02-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-11-03
New text:
2022-11-15
Deadline Date2022-11-15
Publication Date2022-11-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Attention OfMarta Kwapisz
Addressul. Ofiar Oświęcimskich 36
TownWrocław
Postal Code50-059
Phone+48 717710900
Fax+48 717710904
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-10-25

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca a budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Extended TitlePrzebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-11-03
New text:
2022-11-10
Section:
IV.2.6
Previous text:
2023-01-31
New text:
2023-02-07
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-11-03
New text:
2022-11-10
Deadline Date2022-11-10
Publication Date2022-10-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Attention OfMarta Kwapisz
Addressul. Ofiar Oświęcimskich 36
TownWrocław
Postal Code50-059
Phone+48 717710900
Fax+48 717710904
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-09-30

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca a budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Extended TitlePrzebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Deadline Date2022-11-03
Publication Date2022-09-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Attention OfMarta Kwapisz
Addressul. Ofiar Oświęcimskich 36
TownWrocław
Postal Code50-059
Phone+48 717710900
Fax+48 717710904
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Dostawa kompletu kamer, systemu miksowania obrazu oraz streamingu, ekrany i pozostałych elementów systemu digital signage. Urządzenia należy zamontować, połączyć, uruchomić, zaprogramować.Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego systemu.
View more
Deadline: Dec 28, 2022
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyn Zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie koncentratu mineralnego cieczy hydraulicznej typu HFA-E.2. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35) ustawy Pzp.3. Szczegółowy...
View more
1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania...
View more