Het uitvoeren en coördineren van diverse rijopleidingen inclusief het theoretisch programma, lesstof en examens. 

Extended Title1-D-23735-22: het verzorgen van Rijopleidingen
Extended Description

A. Rijopleiding

De volgende rijopleidingen maken onderdeel uit van de Opdracht:

• Rijopleiding Bromfiets cat. AM;

● Rijopleiding voor rijbewijs cat. T;

• Rijopleiding Personenauto voor rijbewijs cat. B;

• Rijopleiding Personenauto met aanhanger voor rijbewijs cat. BE;

• Rijopleiding Vrachtauto voor rijbewijs cat. C1 + C1E;

• Rijopleiding Vrachtauto voor rijbewijs cat. C;

• Rijopleiding Vrachtauto met aanhanger voor rijbewijs cat. CE;

• Rijopleiding Autobus voor rijbewijs cat. D1 + D1E;

• Rijopleiding Autobus voor rijbewijs cat. D + DE;

• LZV (Lang Zware Voertuigen);

• Taxi opleidingen; en

• WRM-opleidingen + WRM-nascholing voor Cat. B, C en D.

B. Nascholing

Het betreft verplichte nascholing voor beroepschauffeurs (vakbekwaamheid) die voortkomt uit ‘’de richtlijn vakbekwaamheid ‘’ is september 2008 in werking getreden voor chauffeurs in het personenvervoer. Leerdoelen van de nascholing moeten o.a. betrekking hebben op:

• de verkeersveiligheid;

• milieubewust verkeersgedrag; en

• het welzijn van de chauffeur.

Hieronder vallen nascholingscursussen voor beroepsgoederenvervoer code 95 waarvan de gelimiteerde lijst als volgt bestaat uit:

• ADR Gevaarlijke stoffen;

• Fysieke Belasting;

• Praktijk dag Het Nieuwe Rijden (HNR);

• praktijk dag Schadepreventie voor Chauffeurs;

• praktijk dag Manoeuvreren voor Chauffeurs;

Gemeente Rotterdam 10

• praktijk dag Chauffeur LZ;

• praktijk dag Veilig werken met de vrachtauto;

• Vervoer afvalstoffen;

• Rijoptimalisatie;

• Veiligheidsadviseur Wegvervoer;

• Veiligheidsadviseur Wegvervoer Her certificering;

• Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen;

• Lading Zekeren;

• Digitale Tachograaf voor chauffeurs;

• Verkeerseducatie; en

• Slipcursus.

C. Veilig-/vaardigheidsopleidingen:

Hieronder vallen vaardigheid/veiligheidsopleidingen in relatie tot het wagenpark van Schone Stad, Vervoer & Materieel waarvan de lijst als volgt bestaat uit:

• Veilig werken met een Autolaadkraan;

Chauffeurs leren om gebruik te maken van de autolaadkraan voor het laden en lossen van het eigen voertuig of autolaadkraan met hijsfunctie en daarbij ook leren de risico's te onderkennen en beheersen.

• Veilig werken met de Heftruck;

Chauffeurs leren om beroepsmatig gebruik te maken van de heftruck en daarbij ook leren de risico's te onderkennen en beheersen.

• Veilig werken met de Shovel;

Chauffeurs leren veilig en doordacht te werken met de shovel en daarbij ook leren de risico's te onderkennen en beheersen.

• Veilig werken met de Verreiker;

Chauffeurs veilig en verantwoord hefwerkzaamheden laten uitvoeren met een Verreiker en daarbij ook leren de risico's te onderkennen en beheersen.

• Veilig werken met de Autolaadkraan + Kinshoferkop;

Chauffeurs leren om veilig te werken met een inzamelvoertuig uitgerust met kraan + Kinshoferkop t.b.v. onder lossende vuilcontainers en daarbij ook leren de risico's te onderkennen en beheersen.

• Veilig werken met een portaalauto; en

• Veilig werken met een containerauto.

In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan bovengenoemde scope worden uitgebreid met nieuwe of aanvullende rijopleidingen.

Deadline Date2023-02-09
Publication Date2022-11-25
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value500000.00
OrganisationGemeente Rotterdam
Attention OfYousra Bouzeryouh
AddressWilhelminakade 179
TownRotterdam
Postal Code3002 AN
Phone+31 618345129
Class Code80411200
Class DescriptionDriving lessons
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 10, 2023
Het doel van deze aanbesteding is een overeenkomst met één leverancier voor het uitvoeren van beveiligingsdiensten op de GOO-locaties van de gemeente Apeldoorn. Binnen de opdracht valt in ieder geval:...
View more
Deadline: Feb 17, 2023
Storingsmeetwagen voor het opsporen van storingen in ondergrondse elektriciteitskabels
View more
Deadline: Feb 14, 2023
In front of you is the Descriptive Document belonging to the Tender QA-tool with secure data storage for the benefit of population screening for cervical cancer that the Stichting Bevolkingsonderzoek...
View more