Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ, η αντικατάσταση εξοπλισμού / αναλώσιμων υλικών, όπως περιγράφεται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μηνές από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών και περαιτέρω δικαίωμα παράτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες.

Extended TitleΔιαγωνισμός αρ. 10/2022 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2023-01-30
New text:
2023-03-06
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2023-01-30
New text:
2023-03-06
Deadline Date2023-03-06
Publication Date2023-01-23
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Attention OfΦίλιππος Φιλίππου
AddressΤ.Θ. 50622
TownLemesos
Postal Code3608
Phone+357 25881888
Fax+357 25881777
Class Code45259100
Class DescriptionWastewater-plant repair and maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-28

Repair and maintenance services

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ, η αντικατάσταση εξοπλισμού / αναλώσιμων υλικών, όπως περιγράφεται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μηνές από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών και περαιτέρω δικαίωμα παράτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες.

Extended TitleΔιαγωνισμός αρ. 10/2022 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ
Extended Description

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ, η αντικατάσταση εξοπλισμού / αναλώσιμων υλικών, όπως περιγράφεται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μηνές από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών και περαιτέρω δικαίωμα παράτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες.

Deadline Date2023-01-30
Publication Date2022-11-28
CountryCyprus
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value1254600.00
OrganisationΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Attention OfΦίλιππος Φιλίππου
AddressΤ.Θ. 50622
TownLemesos
Postal Code3608
Phone+357 25881888
Fax+357 25881777
Class Code50000000
Class DescriptionRepair and maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 28, 2023
Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
View more
Deadline: Apr 12, 2023
Ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας «Λίμνες» για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν στην περιοχή Μενόγεια της Επαρχία Λάρνακας, που εντάσσεται στις κατηγορίες 45000000, 71200000, 71300000, 71500000...
View more
Deadline: Feb 16, 2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων με την παροχή συνοδού εξοπλισμού HPLC (High Performance Liquid Chromatography) με χρησιδάνειο για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Πληθυσμιακού Ελέγχου Θαλασσαιμίας του NAM III.
View more