Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v závazném návrhu smlouvy/závazných návrzích smluv (podle toho, zda je přílohou zadávací dokumentace jedna, či více smluv).

Extended TitleVýběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast D6 - Úvalsko
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-02-14
New text:
2023-02-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2023-02-14
New text:
2023-02-17
Deadline Date2023-02-17
Publication Date2023-01-09
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationHLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Attention OfMgr. Ing. Matúš Holubkovič, advokát HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
AddressMariánské náměstí 2/2
TownPrague
Postal Code11000
Phone+420 545423411
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-29

Road transport services

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v závazném návrhu smlouvy/závazných návrzích smluv (podle toho, zda je přílohou zadávací dokumentace jedna, či více smluv).

Extended TitleVýběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast D6 - Úvalsko
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména na územíhlavního města Prahy a Středočeského kraje. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v závazném návrhu smlouvy/závaznýchnávrzích smluv (podle toho, zda je přílohou zadávací dokumentace jedna, či více smluv).

Deadline Date2023-02-14
Publication Date2022-11-29
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value770690284.00
OrganisationHLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Attention OfMgr. Ing. Matúš Holubkovič, advokát HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
AddressMariánské náměstí 2/2
TownPrague
Postal Code11000
Phone+420 545423411
Class Code60100000
Class DescriptionRoad transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 27, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou.
View more
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se 3-mi seskupeními je jednotné poskytování služeb v oblasti konsolidace a nového mapování dálnic a silnic 1 tridy pro digitální technickou mapu...
View more
Deadline: Feb 28, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrofyziologického hemodynamického a diagnostického modulu včetně příslušenství a stimulátoru - 2 nové systémy (dále jen „ZT“), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez...
View more