Keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szennyvíztisztító telepein kezelt mindenkori szennyvíziszap kezeléséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása tárgyában

1. rész: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap sűrítéséhez és a termofil rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolitok és habzásgátló szállítása

2. rész: A Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telepen kezelt primer iszappal kevert biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

3. rész: A Budakeszi Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

4. rész: A Százhalombattai Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

5. rész: A Szigetszentmiklósi Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

6. rész: A Tököli Szennyvíztisztító Telepen kezelt primer iszappal kevert biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzésként folytatja le az eljárást: amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága nem hagyja jóvá Ajánlatkérő 2023. évi beruházási és üzleti tervének jelen eljárásra vonatkozó részét, AK - a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján - eredménytelenné nyilváníthatja a jelen eljárást, illetve a Kbt.131. § (9) bek. és a Kbt.135. § (12) bek. alapján jár el, utóbbi esetben AK az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként írja elő a fenti feltételt.

Extended TitlePolielektrolit szállítása
Extended Description

Ajánlatkérő a kezelendő éves szennyvíziszap - előző 5 év adatai alapján - becsült mennyiségét adja meg szárazanyag tonna mértékegységben irányadó mennyiségként.

Ajánlatkérő az alábbi becsült éves kezelendő szennyvíziszap-mennyiségre tekintettel kéri megajánlani a megvételre kínált polielektrolito(ka)t és az 1. rész esetén a habzásgátlót:

- sűrítés esetén: tonna 12100 tonna

- víztelenítés esetén: tonna 14000 tonna

Összesen: tonna 26100 tonna

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre köti, nettó 3 000 000- EUR keretösszegben, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

A megajánlást EUR-ban, a szerződés időtartamára tekintettel 1 éves szennyvíziszap mennyiségre szükséges megtenni.

A részletes műszaki leírást és a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Deadline Date2023-03-20
Publication Date2022-11-30
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationFővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Attention OfKorossy Emese
AddressVáci Út 182.
TownBudapest
Postal Code1138
Phone+36 14652502
Fax+36 14652945
Class Code24000000
Class DescriptionChemical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 14, 2023
Budapesti Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák mobil sporteszközök beszerzése
View more
Deadline: Feb 13, 2023
A „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum taneszköz fejlesztése” tárgyú projekt keretében eszközök beszerzésére.
View more
A közbeszerzés tárgya: Öntöttvas féktuskóA közbeszerzés mennyisége:A szerződés típusa: Letéti raktárszerződésA szerződés keretösszege: nettó 286 800 000,- HUF (3 féle különböző tételkódú - összesen 76000 db tájékoztató mennyiségben).Ajánlatkérő eredményes eljárás...
View more